Menu

Onderzoek naar maatregelen om erkenning te bieden voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg

Onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek doen onderzoek naar de erkenningsmaatregelen voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie (WODC). Het doel van het onderzoek is een evaluatie van (de totstandkoming en implementatie van) de erkenningsmaatregelen die zijn uitgevoerd voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg in de periode 1945-2019. Hier hoort ook de tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg bij. Deze is door het Schadefonds uitgevoerd.

Een belangrijke hoofdvraag van het onderzoek is in hoeverre en op welke manier de maatregelen hebben bijgedragen aan gevoelens van erkenning bij de doelgroep. De onderzoekers maken gebruik van een enquête die wordt verstuurd naar aanvragers van de regeling De Winter. Ook kunnen slachtoffers telefonisch de enquête afnemen. Rond het najaar zal het onderzoek klaar zijn.

Vanaf woensdag 19 juni 2024 ontvangen bijna alle aanvragers een enquête via de mail

Het Schadefonds stuurt op vanaf woensdag 19 juni 2024 een mail naar bijna alle slachtoffers die een aanvraag hebben ingediend voor de tijdelijke regeling. Het onderzoek wordt door de Universiteit voor Humanistiek uitgevoerd. Zij zijn niet in het bezit van data (gegevens over aanvragen) van het Schadefonds. En zij hebben straks alleen toegang tot de ingevulde enquêtegegevens. Niet alle aanvragers zullen een enquête ontvangen. Bijvoorbeeld aanvragers die al eerder in een tevredenheidsonderzoek zijn benaderd, aanvragers die niet zelf hun aanvraag hebben ingediend. Of aanvragers die geen mailadres hebben ingevuld.

 

Vrijwillige deelname aan de enquête

De slachtoffers nemen vrijwillig deel aan het onderzoek. Na afloop van het onderzoek kunnen zij hun toestemming intrekken zonder een reden te geven. Voor meer informatie over het delen van gegevens, privacy en de AVG, lees ook het privacybeleid op de website van het Schadefonds.