Menu

1. Bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing op uw aanvraag? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Hierin legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing. Ook kunt u aangeven waarom u vindt dat het Schadefonds een andere beslissing zou moeten nemen.

Beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank in de buurt van uw woonplaats.

2. Aanvullende aanvraag

Heeft u van ons een (gedeeltelijk) toewijzende beslissing ontvangen, maar blijkt uw letsel ernstiger dan eerder verondersteld? Dan kunt u een aanvullende aanvraag indienen. Stuur medische stukken mee waaruit blijkt dat het letsel ernstiger is. Als nabestaande kunt u alleen een aanvullende aanvraag indienen voor uitvaartkosten en voor derving van levensonderhoud.

Hulp nodig met het indienen van een aanvraag?

U kunt altijd terecht bij Slachtofferhulp Nederland voor hulp bij uw aanvraag. Kijk op www.slachtofferhulp.nl of bel 0900 – 0101 (lokaal tarief).

3. Herzieningsverzoek

Is uw aanvraag (gedeeltelijk) afgewezen, maar zijn er inmiddels nieuwe feiten of omstandigheden? Dan kunt u een herzieningsverzoek indienen. Stuur stukken mee waarin informatie staat over de nieuwe feiten of omstandigheden.

Hulp nodig met het indienen van een aanvraag?

U kunt altijd terecht bij Slachtofferhulp Nederland voor hulp bij uw aanvraag. Kijk op www.slachtofferhulp.nl of bel 0900 – 0101 (lokaal tarief).