Menu

Veelgestelde vragen

Vragen over de aanvraag

 • Een aanvraag indienen
  • Hoe kan ik een aanvraag indienen?

   Als u een aanvraag wilt indienen, geldt er een aantal voorwaarden. Deze vindt u onder slachtoffer of nabestaande in het menu. Ook kunt u door het beantwoorden van twee of drie vragen snel zien of het zinvol lijkt om een aanvraag in te dienen.

   Als het zinvol lijkt, dan kunt u op de pagina Aanvraag indienen de aanvraag online indienen of het formulier downloaden om het per post op te sturen. U kunt ons ook telefonisch (070 414 20 00) of per e-mail (info@schadefonds.nl) vragen om u een aanvraagformulier per post toe te sturen.

  • Kan ik een aanvraag indienen als ik alleen psychisch (geestelijk) letsel heb?

   Ja, u kunt ook een aanvraag indienen als u alleen psychisch letsel heeft door het geweldsmisdrijf. Net als bij lichamelijk letsel, moet het wel gaan om ernstig letsel.

   Meer informatie

  • Kan ik een aanvraag indienen als de strafzaak nog loopt of nog moet beginnen?

   Ja, u kunt al een aanvraag indienen als de strafzaak nog loopt of als deze nog moet beginnen. Ook als de dader onbekend is en er dus geen strafzaak komt, kunt u een aanvraag indienen. Het is niet nodig dat de dader wordt veroordeeld door de rechter. Ook als de dader wordt vrijgesproken kunt u een aanvraag indienen.

  • Kan ik zelf een aanvraag indienen als ik een bewindvoerder heb?

   Ja, u kunt zelf een aanvraag indienen en ondertekenen als u een bewindvoerder heeft. U hoeft uw bewindvoerder niet op te geven als wettelijk vertegenwoordiger. De bewindvoerder bepaalt wel naar welk rekeningnummer het Schadefonds de uitkering kan overmaken. Het is daarom prettig als u op het aanvraagformulier aangeeft dat u een bewindvoerder heeft, met daarbij de contactgegevens. Wij checken altijd of iemand onder bewind staat in het centraal insolventieregister en het centraal curatele- en bewindregister.

  • Kan ik voor iemand anders een aanvraag indienen?

   U kunt als gemachtigde een aanvraag bij ons indienen voor iemand anders. In dat geval geeft het slachtoffer u op als gemachtigde op het aanvraagformulier. Het slachtoffer moet zelf het formulier ondertekenen. Dit kan alleen als de aanvraag per post wordt ingediend, in het digitale formulier is deze keuze er nog niet. Als u als gemachtigde optreedt, gaat alle communicatie met het Schadefonds via u.

   Het slachtoffer kan u ook na het indienen van de aanvraag nog opgeven als gemachtigde. Dan moet het slachtoffer een brief naar ons sturen waarin hij of zij aangeeft u te machtigen voor de aanvraag met daarin uw naam en contactgegevens. Het slachtoffer moet deze brief ondertekenen.

  • Van wie kan ik hulp krijgen bij het indienen van een aanvraag?

   Uw advocaat of uw rechtsbijstandverlener kan u helpen bij het indienen van een aanvraag. U kunt hiervoor ook bij Slachtofferhulp Nederland terecht. De medewerkers van Slachtofferhulp Nederland hebben hier veel ervaring mee en kunnen u helpen de aanvraag zo juist en volledig mogelijk in te dienen. De ondersteuning van Slachtofferhulp Nederland kost u niets. Medewerkers van Slachtofferhulp Nederland kunnen u ook helpen op juridisch, praktisch en emotioneel gebied.

  • Moet ik alle gegevens in het formulier invullen?

   Alle informatie waar wij naar vragen in het formulier hebben wij nodig voor de behandeling van uw aanvraag. Als u (bewijs)stukken meestuurt waarin informatie staat waar wij naar vragen in het formulier, dan hoeft u dit niet in te vullen. Wij halen de informatie dan uit de stukken die u meestuurt.

  • Waar kan ik het parketnummer vinden?

   Het parketnummer kunt u vinden in de brieven van het Openbaar Ministerie, de rechtbank en het slachtofferloket. Het parketnummer wordt aan een zaak gekoppeld bij het Openbaar Ministerie op het moment dat een zaak daar wordt geregistreerd.

   Een parketnummer begint met twee cijfers die de regio aanduiden, gevolgd door een schuine streep en zes cijfers. Het parketnummer eindigt met een koppelteken gevolgd door de laatste twee cijfers van het jaartal. Voorbeeld: 01/012345-18.

  • Waar kan ik het proces-verbaalnummer vinden?

   Het proces-verbaalnummer, ook wel PV-nummer genoemd, staat bovenaan de eerste pagina van de aangifte. De aangifte wordt namelijk ‘proces-verbaal van aangifte’ genoemd.

   Het PV-nummer is meestal opgebouwd uit een aantal letters en cijfers. Het eerste gedeelte begint met “PL” en duidt de politieregio aan. Daarachter staat het jaartal gevolgd door nog zes cijfers. Het PV-nummer eindigt met een koppelteken met een getal erachter. Dit getal geeft aan welk document het is uit het dossier bij de politie, de aangifte is meestal het eerste document dus meestal is het laatste cijfer een 1. Voorbeeld: PL07B3 2018123456-1.

  • Hoe behandelt het Schadefonds mijn aanvraag?

   Als wij uw aanvraag binnen krijgen (online of per post), kijken wij eerst of we alle informatie hebben gekregen die we nodig hebben om uw aanvraag in behandeling te nemen. Daarna krijgt u van ons een brief waarin staat dat we uw formulier hebben ontvangen.

   Meer informatie

  • Hoe lang duurt de behandeling van mijn aanvraag?

   Voor de behandeling van uw aanvraag hebben wij 26 weken de tijd. Als u alle benodigde informatie en stukken met de aanvraag meestuurt, is de kans groter dat u sneller een beslissing van ons krijgt. De behandeling kan langer duren als het om een ingewikkelde zaak gaat, of als u niet alle bewijsstukken met de aanvraag meestuurt. Bekijk deze afbeelding om te zien hoe een aanvraag door het Schadefonds behandeld wordt.

  • Waar kan ik de voortgang van mijn aanvraag bekijken?

   Als u de aanvraag heeft ingediend, dan kunt u de voortgang van uw aanvraag online bekijken. Dit kan via het Schadefondsportaal. U kunt daar na het inloggen met uw DigiD met extra sms-controle informatie over uw aanvraag vinden, zoals de voortgang en status van uw aanvraag en bepaalde documenten uit uw dossier. U kunt hier ook nog documenten toevoegen voor uw aanvraag.

   Uiteraard kunt ook u ook telefonisch (070 414 20 00) of per mail (info@schadefonds.nl) bij ons terecht voor vragen over uw aanvraag. Wij vragen u dan om het kenmerknummer van uw aanvraag. Deze vindt u op de ontvangstbevestiging.

  • Kan ik een aanvraag indienen als ik in het buitenland slachtoffer werd van een geweldsmisdrijf?

   Het Schadefonds geeft geen uitkering als u slachtoffer werd van een geweldsmisdrijf in het buitenland. Alleen als u in Nederland slachtoffer werd van een geweldsmisdrijf kunt u bij ons een aanvraag indienen.

   Bent u slachtoffer van een geweldsmisdrijf binnen de EU? Dan kunt u via het Nederlandse Schadefonds mogelijk wel een aanvraag indienen bij het buitenlandse schadefonds.

   Meer informatie

  • Wanneer moet ik een aanvraag hebben ingediend?

   Uw aanvraag voor een eenmalige uitkering moet binnen tien jaar na het geweldsmisdrijf binnen zijn bij het Schadefonds. U kunt alleen een aanvraag indienen voor een geweldsmisdrijf dat op of ná 1 januari 1973 plaatsvond.

   Als een aanvraag te laat wordt ingediend, dan nemen wij uw aanvraag soms alsnog in behandeling als u hier een goede reden voor opgeeft.

 • Digitale aanvraag
  • Zijn uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig nadat u heeft ingelogd met DigiD?

   Neem dan contact op met uw gemeente. Alleen de gemeente kan uw persoonsgegevens wijzigen in de gemeentelijke basisadministratie. Door het inloggen met DigiD worden uw persoonsgegevens automatisch uit de gemeentelijke basisadministratie gehaald.

  • Kan ik het formulier (tussentijds) opslaan?

   Stoppen en later verder gaan
   Als u tijdens het invullen wilt stoppen en later verder wilt gaan, kunt u op de knop ‘later verder gaan’ linksonder in het beeldscherm klikken. U krijgt dan een e-mail met de link naar het aanvraagformulier met de gegevens die u al ingevuld heeft. U moet dan wel opnieuw inloggen met uw DigiD.

   Stoppen zonder later verder te gaan
   Als u wilt stoppen met het invullen én de reeds ingevoerde gegevens niet wilt bewaren, sluit u de browser af of klikt u op ‘stoppen’ rechtsboven in het beeldscherm.

   Downloaden ingevulde formulier
   Als u het formulier en de bijlagen heeft verstuurd naar het Schadefonds, kunt u het formulier ook opslaan op uw eigen computer. De door u zelf toegevoegde bijlagen kunt u niet downloaden.

   Let op: uw DigiD-toegang loopt af wanneer u 15 minuten niet typt of geen beweging maakt met de muis. Niet opgeslagen gegevens gaan dan verloren.

  • Wat gebeurt er na het verzenden van mijn digitale aanvraag?

   Na het verzenden van het aanvraagformulier krijgt u meteen het kenmerknummer van uw aanvraag te zien. Ook kunt u de ingediende aanvraag downloaden als pdf-bestand. In dit pdf-bestand staat ook het kenmerknummer. Als u dit nummer gebruikt in uw communicatie met het Schadefonds, kunnen wij u sneller van dienst zijn. Enkele dagen na het indienen van de digitale aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging van ons per post.

   Meer informatie

 • Bezwaar, herziening en aanvullende aanvraag
  • Hoe wordt mijn bezwaar behandeld?

   Uw bezwaar wordt behandeld door een bezwaarjurist. De bezwaarjurist bekijkt eerst:

   • hoe de beslissing op uw aanvraag tot stand is gekomen;
   • waarom u het oneens bent met die beslissing;
   • of er extra onderzoek nodig is naar bijvoorbeeld de toedracht en omstandigheden van het misdrijf.

   Hoorzitting
   Zodra de bezwaarjurist een duidelijk beeld heeft, kunt u in een hoorzitting meer vertellen over uw bezwaar. Dit is niet verplicht; u geeft zelf aan of u prijs stelt op een hoorzitting.

   Beslissing van de Commissie
   Daarna legt de bezwaarjurist uw bezwaar voor aan de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven. De Commissie neemt de definitieve beslissing over uw bezwaar. Dit doen zij binnen 12 weken na afloop van de bezwaartermijn. U ontvangt de beslissing per post.

  • Wat is een hoorzitting?

   Bent u het niet eens met onze beslissing op uw aanvraag? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Misschien vindt u het prettig om dit bezwaar ook tijdens een gesprek aan ons uit te leggen. Dat kan in een hoorzitting. De hoorzitting vindt telefonisch of via videobellen plaats, of op ons kantoor. Daarbij is een bezwaarjurist van het Schadefonds aanwezig. Ook kan een commissielid aanwezig zijn. Met hen kunt u bespreken waarom u het niet eens bent met de beslissing.

   De hoorzitting is niet verplicht. Geef bij het indienen van uw bezwaar aan of u prijs stelt op een hoorzitting.

  • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing op mijn bezwaarschrift?

   Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank in de buurt van uw woonplaats. De rechtbank beoordeelt uw beroepschrift en nodigt u mogelijk uit voor een zitting. Stelt de rechtbank u in het gelijk, dan neemt de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven opnieuw een beslissing. Zij houdt hierbij rekening met de uitspraak van de rechtbank.

  • Wat is een herzieningsverzoek?

   Als er nieuwe feiten of veranderde omstandigheden zijn nadat u een afwijzende beslissing (u kreeg geen uitkering) van ons heeft gehad op uw aanvraag, kunt u een herzieningsverzoek indienen. Wij hebben dan wel bewijsstukken nodig over de nieuwe feiten of veranderde omstandigheden. Wij bekijken uw aanvraag dan opnieuw en u krijgt een nieuwe beslissing.

   Een voorbeeld: wij wezen uw aanvraag af, omdat het onderzoek nog liep. Wij vonden het daardoor niet voldoende duidelijk wat er precies is gebeurd, zoals de aanleiding en omstandigheden van het misdrijf. Maar nu is het onderzoek afgerond en hieruit blijkt duidelijk wat er precies is gebeurd. In dat geval kunt u een herzieningsverzoek indienen.

  • Wat is een aanvullende aanvraag?

   Als uw letsel erger blijkt te zijn of erger is geworden nadat u een beslissing van ons heeft gehad op uw aanvraag, kunt u een aanvullende aanvraag indienen.

   Voor een aanvullende aanvraag hebben wij wel medische stukken nodig waarin staat dat het letsel erger is dan waarmee wij rekening hebben gehouden in onze beslissing. Wij bekijken dan of u alsnog een hogere uitkering van ons krijgt. Hierover krijgt u een beslissing van ons. Als wij vinden dat uw letsel inderdaad erger is en hierbij een hogere uitkering past, dan krijgt u het verschil tussen de twee bedragen gestort op uw rekening.

    

   Meer informatie

Vragen voor slachtoffers, nabestaanden, naasten en getuigen

 • Slachtoffers
  • Wat is een geweldsmisdrijf?

   Geweldsmisdrijven zijn strafbaar. Bij het Schadefonds kijken we of het gaat om een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf. Dit betekent dat er met opzet geweld tegen u is gebruikt of hiermee is gedreigd.

   Ongelukken vallen hier niet onder. Een voorbeeld: iemand loopt in zijn of haar haast tegen u aan. Hierdoor valt u en breekt u een been. Dan is dat een ongeluk, geen opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf.

   Meer informatie

  • Wat vindt het schadefonds ernstig letsel?

   Het Schadefonds is er voor slachtoffers met ernstig letsel. Dit kan lichamelijk en/of geestelijk letsel zijn. Wij vinden iets ernstig letsel als u meerdere keren medisch werd behandeld door een specialist, het herstel lange tijd duurt/duurde en/of als herstel niet mogelijk is.

   Meer informatie

  • Ben ik verplicht eerst de schade op de dader te verhalen?

   Nee, u bent niet verplicht eerst de schade op de dader te verhalen. Het Schadefonds betaalt alleen geen eenmalige uitkering als u de schade op een andere manier vergoed krijgt. Bijvoorbeeld via de dader of een verzekeringsmaatschappij.

   U kunt wel bij ons terecht voor het aanvragen van een uitkering als u nog niet weet of u geld van anderen krijgt. Het kan dan wel voorkomen dat u later (als de dader of de verzekeringsmaatschappij heeft betaald) de uitkering aan het Schadefonds moet terugbetalen. Het Schadefonds kan ook bij haar beslissing al rekening houden met de vergoeding die de dader aan u moet betalen. Dan hoeft u de uitkering achteraf niet terug te betalen aan ons.

  • Is de uitkering van het Schadefonds hetzelfde als een (letsel)schadevergoeding of smartengeld?

   U ontvangt van het Schadefonds een eenmalige uitkering van een geldbedrag, dit is bedoeld als een financieel steuntje in de rug. Dit is geen schadevergoeding of smartengeld.

   Als u slachtoffer bent van een geweldsmisdrijf en u hierdoor ernstig letsel heeft of had, dan ligt de uitkering tussen de € 1.000 en € 35.000. Als u nabestaande bent van een slachtoffer van een geweldsmisdrijf of dood door schulddelict, dan krijgt u een vast bedrag van € 5.000. Daarnaast kunt u een extra vergoeding krijgen voor uitvaartkosten en voor schade die u lijdt door het wegvallen van het inkomen van de overledene.

 • Nabestaanden
  • Wat is een geweldsmisdrijf?

   Geweldsmisdrijven zijn strafbaar. Bij het Schadefonds kijken we of het gaat om een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf. Dit betekent dat er met opzet geweld tegen u is gebruikt of hiermee is gedreigd.

   Ongelukken vallen hier niet onder. Een voorbeeld: iemand loopt in zijn of haar haast tegen u aan. Hierdoor valt u en breekt u een been. Dan is dat een ongeluk, geen opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf.

   Meer informatie

  • Wat is een dood door schulddelict?

   Er zijn twee soorten dood door schulddelicten, namelijk:

   • dood door schuld in het verkeer
   • dood door schuld in algemene zin

   Meer informatie

  • Vergoedt het Schadefonds het wegvallen van het inkomen van de overledene?

   Het Schadefonds vergoedt niet alle schade die u lijdt door het wegvallen van het inkomen van de overledene. Wij geven wel een tegemoetkoming in de schade die niet vergoed is door bijvoorbeeld de dader of een ongevallen- of levensverzekering. Wij noemen dit derving van levensonderhoud.

   Met de tegemoetkoming in deze schade hopen wij de nabestaande te helpen om zijn of haar levensstandaard voort te kunnen zetten. Het is belangrijk dat u derving van levensonderhoud kunt aantonen.

   Meer informatie

  • Vergoedt het Schadefonds ook kosten voor de uitvaart?

   Ja. Het Schadefonds geeft alleen een uitkering voor uitvaartkosten die niet zijn vergoed door bijvoorbeeld de dader of een uitvaartverzekering. Wij vergoeden maximaal € 7.500 voor de uitvaartkosten van een overleden slachtoffer, ook als de kosten eigenlijk hoger zijn. Het is belangrijk dat u de uitvaartkosten kunt aantonen.

   Meer informatie

 • Naasten
 • Getuigen
  • Wat is een geweldsmisdrijf?

   Geweldsmisdrijven zijn strafbaar. Bij het Schadefonds kijken we of het gaat om een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf. Dit betekent dat er met opzet geweld tegen u is gebruikt of hiermee is gedreigd.

   Ongelukken vallen hier niet onder. Een voorbeeld: iemand loopt in zijn of haar haast tegen u aan. Hierdoor valt u en breekt u een been. Dan is dat een ongeluk, geen opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf.

   Meer informatie

  • Kan ik als getuige van een geweldsmisdrijf een aanvraag indienen?

   Het Schadefonds is er ook voor mensen die getuige waren van een geweldsmisdrijf. Wij noemen u in dat geval een waarnemer.

   Meer informatie

Vragen over de verrekeningen met Stichting VSSA

Vragen over het Schadefonds

 • Wet en beleid
  • Wat kan ik in de Wet schadefonds geweldsmisdrijven vinden?

   De Wet schadefonds geweldsmisdrijven is de basis van ons bestaan. Hierin staat het wettelijk kader van ons werk bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Bijvoorbeeld de voorwaarden voor een eenmalige uitkering van ons.

   De Wet kunt u hier vinden.

  • Wat is een Woo-verzoek?

   Bijna alle overheidsinformatie is openbaar, dus iedereen mag dit zien en lezen. Sommige informatie (bijvoorbeeld privacygevoelige informatie) mag niet openbaar worden gemaakt. Deze uitzonderingen staan in de Wet open overheid (Woo).

   Veel van onze informatie kunt u vinden op onze website, maar als u iets anders of iets meer wilt weten dan kunt u vragen om deze informatie te bekijken. Dit heet een Woo-verzoek. Bij ieder verzoek controleren wij in de Wet open overheid of wij deze informatie mogen geven.

   Het kan zijn dat wij een vergoeding vragen voor het maken van kopieën van documenten en uittreksels of samenvattingen van de inhoud daarvan. Dit staat in het Besluit tarieven open overheid.

  • Hoe dien ik een Woo-verzoek in?

   Wij ontvangen uw Woo-verzoek graag per e-mail of per brief. Omschrijf het onderwerp goed waarover u informatie wilt ontvangen. Verder moet het gaan om informatie die wij als organisatie hebben.

   U kunt uw Woo-verzoek mailen naar: info@schadefonds.nl of per brief sturen naar:

   Schadefonds Geweldsmisdrijven
   Postbus 71
   2501 CB Den Haag

   Wat is een Woo-verzoek?

  • Wanneer moet het Schadefonds een dwangsom betalen?

   Het Schadefonds moet (als onderdeel van de overheid) binnen een bepaalde tijd een beslissing nemen op aanvragen en bezwaarschriften. Als wij dit niet binnen de tijd doen die in de wet staat, heeft u recht op een vergoeding. Dit heet recht op dwangsom.

   Beslistermijn voor uw aanvraag
   Het Schadefonds neemt uiterlijk binnen 26 weken een beslissing op uw aanvraag. In sommige gevallen hebben wij meer tijd nodig en stellen we deze termijn uit. Bijvoorbeeld als wij meer informatie nodig hebben om uw aanvraag te beoordelen. Wij laten u dit dan weten.

   Beslistermijn voor uw bezwaarschrift
   Het Schadefonds neemt uiterlijk binnen 12 weken een beslissing op uw bezwaar. Deze 12 weken begint te lopen vanaf het moment dat de termijn om in bezwaar te gaan voorbij is (dat is zes weken na de datum die op de beslissing staat). Tijd die u van ons kreeg om bijvoorbeeld zelf informatie op te sturen, telt niet mee voor de termijn. Met de aangegeven 12 weken is er rekening gehouden met uitstel van zes weken waar wij gebruik van mogen maken. Als wij gebruik maken van de zes weken uitstel, dan laten wij u dit weten. Meestal wordt dit al aangegeven in de ontvangstbevestiging.

   De beslistermijn is voorbij
   Als u nog geen beslissing van ons heeft gekregen binnen de beslistermijn, dan kunt u ons ‘in gebreke stellen’. Dit kunt u doen met dit formulier (deze link leidt naar Rijksoverheid.nl). Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar:

   Schadefonds Geweldsmisdrijven
   Postbus 71
   2501 CB  DEN HAAG

   Nadat wij uw formulier hebben ontvangen, hebben wij twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Heeft u na twee weken nog geen beslissing van ons ontvangen, dan heeft u recht op een vergoeding (een dwangsom):

   • voor elke dag dat de beslistermijn is overschreden
   • voor maximaal 42 dagen
   • de dwangsom is maximaal € 1.260,-

   U kunt ook via de rechter een beslissing vragen. Het is dan niet nodig om eerst bezwaar te maken bij het Schadefonds. Als de rechter u gelijk geeft (uw beroep gegrond verklaart), dan moeten wij alsnog binnen 2 weken een beslissing nemen.
   De regels hierover staan in de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen.

 • Onze werkwijze
  • Wat kan ik van het Schadefonds verwachten?

   Kwaliteitshandvest van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

   Het Schadefonds heeft een ISO 9001:2015 certificaat. Dit betekent dat het Schadefonds heeft aangetoond dat zij een niveau van kwaliteit heeft waarbij het slachtoffer centraal staat. Dit kunt u terug zien in de manier waarop wij werken en hoe wij met slachtoffers, nabestaanden en professionals omgaan.

   Het Schadefonds:

   • behandelt aanvragen zorgvuldig, spoedig en onafhankelijk. Uiterlijk binnen 26 weken ontvangt u schriftelijk de beslissing op uw aanvraag. De eventuele uitkering maken wij uiterlijk binnen 30 dagen na het verzenden van de beslissing over.
   • communiceert duidelijk, geduldig en vriendelijk met iedereen. Wij houden er rekening mee dat emoties hoog kunnen oplopen. Hier hebben wij begrip voor en hier houden wij rekening mee.
   • streeft ernaar alle slachtoffers en nabestaanden die bij ons een aanvraag indienen telefonisch te spreken over zijn of haar aanvraag. Tijdens dit gesprek wordt er ruimte gegeven om uw verhaal te doen. Ook wordt er met u besproken hoe we uw aanvraag behandelen en of wij nog iets nodig hebben voor de beoordeling van uw aanvraag.
   • gaat vertrouwelijk om met uw persoonlijke gegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen om uw aanvraag te beoordelen. Wij geven uw gegevens nooit door aan anderen zonder uw toestemming. Ook nemen wij nooit contact op met de dader. Wij volgen de Wet bescherming persoonsgegevens en wij zijn gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onze medewerkers hebben ook een geheimhoudingsplicht.
  • Wie zijn de commissieleden van het Schadefonds?

   De Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven bestaat uit tien onafhankelijke, door de Minister van Justitie en Veiligheid benoemde leden. Deze onafhankelijke commissie stelt het beleid voor de eenmalige uitkeringen van het Schadefonds vast. Juristen van het Schadefonds nemen bij aanvragen namens de Commissie de beslissing over een uitkering. Tekent een slachtoffer bezwaar aan tegen deze beslissing, dan oordeelt de Commissie zelf over het bezwaarschrift. De Commissie komt maandelijks bijeen om bezwaren van slachtoffers te behandelen.

   Bekijk op de pagina Commissie een overzicht van de commissieleden.

  • Wat is onze missie en visie?

   Missie
   Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel. Daarmee erkent het Schadefonds namens de samenleving vanuit de overheid het onrecht dat hun is aangedaan. Zo draagt het Schadefonds bij aan herstel van vertrouwen en doet recht aan slachtoffers en hun naasten.

   Visie
   Slachtoffers van een misdrijf of nabestaanden weten ons te vinden en kunnen op eenvoudige wijze een aanvraag voor een financiële tegemoetkoming indienen.
   Wij behandelen aanvragen zorgvuldig, spoedig en onafhankelijk. Wij communiceren duidelijk en op persoonlijke wijze met de aanvrager.
   Wij zijn een vangnet voor slachtoffers of nabestaanden wiens schade niet op de dader kan worden verhaald. Waar nodig verwijzen wij hen door.

   Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is onderdeel van de keten van slachtofferorganisaties en het netwerk van partners in de hulpverlening. Wij werken zodanig samen dat het slachtoffer optimaal wordt ondersteund en reageren op ontwikkelingen op het terrein van slachtofferschap.

  • Hoe behandelt het Schadefonds mijn aanvraag?

   Als wij uw aanvraag binnen krijgen (online of per post), kijken wij eerst of we alle informatie hebben gekregen die we nodig hebben om uw aanvraag in behandeling te nemen. Daarna krijgt u van ons een brief waarin staat dat we uw formulier hebben ontvangen.

   Meer informatie

  • Hoe gaat het Schadefonds met mijn persoonsgegevens om?

   Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om uw aanvraag te beoordelen. Wij geven uw persoonsgegevens nooit door aan anderen zonder uw toestemming. Ook nemen wij nooit contact op met de dader. U hoeft dus niet bang te zijn dat de dader uw gegevens te zien krijgt of erachter komt dat u een aanvraag heeft ingediend.

   Het Schadefonds is gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de medewerkers van het Schadefonds hebben een geheimhoudingsplicht.

   Lees ook ons privacystatement

  • Hoe kan ik veilig mailen naar het Schadefonds?

   Wilt u informatie op een veilige manier sturen naar het Schadefonds? Dat kan met Zivver, met dit systeem kan vertrouwelijke informatie versleuteld en beveiligd gedeeld worden via e-mail.

   Meer informatie

  • Kan ik mijn dossier inzien?

   Ja, u kunt schriftelijk vragen om uw dossier in te zien. U krijgt dan een kopie van uw dossier. Wij sturen u dit toe en brengen hier geen kosten voor in rekening. U kunt ook naar het kantoor van het Schadefonds in Den Haag komen om uw dossier in te zien. Dit moet u ook schriftelijk aanvragen. Wij kunnen u vragen om uzelf te identificeren met een geldig legitimatiebewijs als u vraagt om inzage of een kopie van uw dossier.

   Meer informatie

  • Kan ik stagelopen bij het Schadefonds?

   Het Schadefonds vindt het belangrijk dat studenten zich in de praktijk kunnen ontwikkelen. Daarom zijn er jaarlijks verschillende stageplekken bij het Schadefonds. Wij bieden ieder jaar ten minste twee stages van een half jaar voor MBO-ers met een administratieve opleiding. Daarnaast organiseren wij iedere jaar twee stages voor studenten HBO-Rechten.

   Wil je meer weten over de mogelijkheid om een stage te volgen bij het Schadefonds? Stuur ons dan een brief met jouw motivatie en cv. Dit kan naar: PO@schadefonds.nl.

  • Hoe dien ik een klacht in?

   Als u ontevreden bent over de manier waarop u door ons bent behandeld, kunt u een klacht indienen. Dit kan mondeling of schriftelijk.

   Vermeld in uw klacht:

   • uw naam en adres
   • de datum waarop het geweldsmisdrijf heeft plaatsgevonden
   • een korte beschrijving van de klacht
   • over welke medewerker van het Schadefonds de klacht gaat

   Per e-mail naar: info@schadefonds.nl

   Telefonisch: 070 414 20 00

   Uw brief kunt u sturen naar:

   Schadefonds Geweldsmisdrijven
   Postbus 71
   2501 CB  DEN HAAG

   Bekijk ook:

   Hoe behandelt het Schadefonds een klacht?

   Welke klachten behandelt het Schadefonds niet?

   Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de afhandeling van mijn klacht?

  • Hoe behandelt het Schadefonds een klacht?

   Nadat wij uw klacht hebben gehoord of ontvangen, nemen wij altijd telefonisch contact met u op. In een (telefoon)gesprek is het namelijk mogelijk om elkaar beter te begrijpen en de klacht mogelijk al af te handelen.

   Het kan zijn dat wij u uitnodigen om uw klacht persoonlijk te komen toelichten. Als de klacht gaat over een medewerker van het Schadefonds, dan krijgt die medewerker ook de gelegenheid om zijn of haar kant van het verhaal te vertellen.

   Het Schadefonds reageert binnen zes weken op uw klacht, behalve als we anders met u afspreken.

   Bekijk ook:

   Hoe dien ik een klacht in?

   Welke klachten behandelt het Schadefonds niet?

   Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de afhandeling van mijn klacht?

  • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de afhandeling van mijn klacht?

   Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw klacht hebben afgehandeld, kunt u binnen een jaar na ontvangst van onze brief de Nationale Ombudsman vragen een onderzoek in te stellen.

   Vermeld in uw verzoek aan de ombudsman:

   • uw naam en adres
   • een omschrijving van uw klacht
   • tegen welke organisatie uw klacht is gericht
   • hoe u uw klacht heeft ingediend
   • de uitkomsten van het onderzoek naar uw klacht

   Het postadres van de Nationale Ombudsman is:

   Antwoordnummer 10870
   2501 WB DEN HAAG
   Tel: 0800 – 33 55 555 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur)

   Bekijk ook:

   Hoe dien ik een klacht in?

   Hoe behandelt het Schadefonds een klacht?

   Welke klachten behandelt het Schadefonds niet?

  • Welke klachten behandelt het Schadefonds niet?

   Het kan zijn dat wij uw klacht niet in behandeling nemen als deze gaat over:

   • een klacht die wij al eerder hebben behandeld
   • iets dat langer dan een jaar voor het indienen van de klacht plaatsvond
   • iets waartegen u bezwaar kan of kon maken, zoals een beslissing op uw aanvraag
   • iets waartegen u in beroep kan of kon gaan, zoals een beslissing op uw bezwaar

   Als wij uw klacht niet in behandeling nemen, laten wij u dit binnen vier weken schriftelijk aan u weten.

   Bekijk ook:

   Hoe dien ik een klacht in?

   Hoe behandelt het Schadefonds een klacht?

   Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de afhandeling van mijn klacht?

  • Wat doet het Schadefonds bij fraude?

   Helaas komt het weleens voor dat een aanvraag niet eerlijk wordt ingediend. Dit noemt het Schadefonds fraude.

   Voorbeelden van fraude zijn:

   • het doen van een valse aangifte
   • het opgeven van een geweldsmisdrijf dat nooit is gebeurd
   • het opgeven van ernstiger letsel dan eigenlijk het geval is
   • het opgeven van verzonnen kosten/schade
   • het overhandigen van valse getuigenverklaringen

   Het Schadefonds keurt dit af. De uitkeringen van het Schadefonds worden namelijk betaald van belastinggeld. De uitkeringen zijn alleen bedoeld voor diegene die daar recht op hebben.

   Als er een vermoeden is van fraude, stelt het Schadefonds een onderzoek in. Als het nodig is, doet het Schadefonds aangifte van fraude bij de politie.

Voorwaarden

 • Slachtoffers
  • 1. U bent slachtoffer van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf

   Het moet gaan om een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf. Dit betekent dat er met opzet geweld tegen u is gebruikt of hiermee is gedreigd. Denkt u hierbij aan:

   • lichamelijke mishandeling
   • diefstal met geweld
   • bedreiging met geweld en/of een wapen
   • verkrachting

   Ongelukken vallen hier niet onder. Een voorbeeld: iemand loopt in zijn of haar haast tegen u aan. Hierdoor valt u en breekt u een been. Dan is dat een ongeluk, geen opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf.

  • 2. U heeft of had ernstig letsel door het geweldsmisdrijf

   Het Schadefonds is er voor slachtoffers met ernstig letsel. Dit kan lichamelijk of geestelijk (psychisch) letsel zijn. Wij vinden iets ernstig letsel als u meerdere keren medisch werd behandeld, het herstel lange tijd duurt of als herstel niet mogelijk is. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

   • een gebroken been of arm waarbij operatie nodig was
   • het verlies van een oog
   • een posttraumatische stressstoornis

   Wij hebben medische stukken nodig over uw lichamelijke of psychische problemen. Voor psychische problemen kijken wij of u in behandeling bent bij een behandelaar die voor het stellen van de diagnose een BIG-registratie of NIP-dienstmerk met Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) heeft. Dit kunt u navragen bij uw behandelaar of bekijken op www.bigregister.nl of www.psynip.nl. Bij kinderen is het ook voldoende als zij in behandeling zijn bij een orthopedagoog met NVO-registratie met Basisaantekening Diagnostiek (BAD).

   Bij sommige geweldsmisdrijven gaat het Schadefonds er altijd van uit dat u ernstig geestelijk letsel heeft: bijvoorbeeld bij aanranding of verkrachting, stelselmatig huiselijk geweld en bedreigingen met een mes of vuurwapen. In deze gevallen hoeft u dus niet in behandeling te zijn bij een psycholoog of psychiater om een uitkering van ons te krijgen. Dit noemen wij het vooronderstellen van ernstig letsel.

  • 3. Het geweldsmisdrijf vond plaats in Nederland

   Het geweldsmisdrijf moet in Nederland zijn gebeurd. Ook als het geweldsmisdrijf aan boord van een Nederlands schip of vliegtuig plaatsvond, kunt u bij ons terecht. Daarnaast is het sinds april 2019 mogelijk om voor geweldsmisdrijven in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) een aanvraag in te dienen. Woont u niet in Nederland, maar bent u hier wel slachtoffer geworden van geweld? Ook dan kunt u een aanvraag bij ons indienen.

   Bent u slachtoffer geworden van geweld op of na 1 januari 2006 in één van de EU-landen?
   Dan kunt u via het Schadefonds een aanvraag indienen voor een uitkering uit het schadefonds van het land waar u slachtoffer werd. Wij zorgen voor vertaling en sturen de aanvraag door aan de instantie in dat land. Op de beslissing over een uitkering hebben wij geen invloed. Ieder land heeft namelijk zijn eigen regels en procedures.

   Deze EU-landen hebben een schadefonds: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

  • 4. U heeft geen eigen aandeel in het geweldsmisdrijf

   Wij kijken naar uw eigen rol in wat er is gebeurd. Voorbeelden zijn:

   • als u als eerste geweld heeft gebruikt
   • als u de ander heeft uitgedaagd
   • als u zich bezighoudt met criminele activiteiten (zoals de handel in drugs)

   Als u een aandeel heeft in het geweldsmisdrijf, krijgt u mogelijk geen of een lagere uitkering.

  • 5. De schade wordt niet op een andere manier vergoed

   U krijgt alleen een uitkering van ons als de schade niet is vergoed door de dader of een verzekeringsmaatschappij.

   U kunt wel bij ons terecht als u nog niet weet of u geld van anderen gaat ontvangen. Als u uiteindelijk toch geld krijgt van de dader of de verzekeringsmaatschappij, kan het zijn dat u de uitkering van het Schadefonds moet terugbetalen. Het Schadefonds kan ook bij haar beslissing al rekening houden met de vergoeding die de dader u moet betalen. Dan hoeft u onze uitkering niet achteraf terug te betalen.

  • 6. U dient de aanvraag binnen tien jaar in

   Uw aanvraag moet binnen tien jaar na het geweldsmisdrijf bij ons binnen zijn. Aanvragen die later worden ingediend, kunnen wij alleen behandelen wanneer u hier een goede reden voor opgeeft. Het is nooit mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een geweldsmisdrijf dat voor 1 januari 1973 heeft plaatsgevonden.

   Let op: Hoe langer het geleden is dat het misdrijf plaatsvond, hoe lastiger het is om gegevens van bijvoorbeeld de politie te achterhalen. Deze informatie hebben wij wel nodig voor de beoordeling van uw aanvraag. Daardoor is de kans aanwezig dat u bij een late aanvraag geen uitkering krijgt.

 • Slachtoffers (English FAQs)
  • Are you a victim of an intentional violent crime?

   An intentional violent crime is a crime in which intentional violence was used against you or in which you were threatened with violence. For example: robbery, assault or rape.

  • Do you have serious physical or psychological injuries?

   You need to have incurred serious physical and/or psychological injuries as a result of the violent crime. According to the Compensation Fund, serious injuries are injuries with long-term or lasting medical effects.

   Some examples are: a disfiguring facial scar, fracture of an arm or leg, the loss of an eye or a post-traumatic stress disorder. Check the list of injuries for an overview of the injuries that are considered to be serious by the Compensation Fund.

  • Was the violent crime committed in the Netherlands?

   The violent crime must have been committed in the Netherlands. Your nationality (or that of your close relative) is not relevant. You also do not have to live in the Netherlands to be able to file an application. For further information, see our policy manual.

   Were you a victim of a violent crime in one of the EU-countries after 1 January 2006? If so, then you can file an application with the Dutch Compensation Fund for a payment from the compensation fund in the country in which you became a victim.

  • Did you or your close relative take part in the violent crime?

   When you have taken part in the violent crimeit may have consequences for your application. If, for instance, you were the first to use violence, you have challenged somebody or if you took part in criminal activities, then you yourself are (partly) to blame for the damage resulting from the violent crime. In these cases you may not get (full) compensation.

   However, if you were involved in an act of violence because you were helping a fellow citizen who was being assaulted, then you are not likely to be held accountable.

   If you file an application as a surviving relative, your relative must not have contributed to the violent crime. If it is established that your relative contributed to the violent crime, you will be denied compensation.

  • Were the damages compensated in any other way?

   The Compensation Fundwill pay compensation if your damages were not compensated in any other way. Did you, for instance, receive compensation from the perpetrator or an insurance company? If so, then the Compensation Fund may deduct this amount from the payment.

   If your damages were fully compensated, then the Compensation Fund, in principle, will not pay any compensation. You do not have to wait with filing the application until you know whether you get compensated by another party.

   If you receive a payment from the Compensation Fund, and afterwards from the perpetrator, for instance, you must report this to the Compensation Fund. The Compensation Fund will then determine whether this payment must be settled with (part of) the payment you received from the Compensation Fund. For further information, see our policy manual.

  • Did you file the application within a period of ten years after the violent crime took place, or after death?

   You must file your application within a period of ten years after the violent crime was committed, or after your relative died. It is possible that you are not able to file your application in this period of time. In that event, let us know the reason for the delay. We will then see if we can still handle your application.

   It is not possible to file an application if the violent crime happened before 1 January 1973.

 • Nabestaanden
  • 1. U bent nabestaande

   U kunt als nabestaande een aanvraag indienen wanneer u echtgenoot, (geregistreerd) partner, ouder, kind, broer of zus bent van de overledene.

  • 2a. Het slachtoffer is overleden door een opzettelijk geweldsmisdrijf

   U kunt als nabestaande een aanvraag indienen wanneer het slachtoffer is overleden door een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf. Dit betekent dat er met opzet geweld is gebruikt, zoals moord en doodslag.

   Een ongeluk is geen opzettelijk geweldsmisdrijf. Een voorbeeld: iemand loopt in zijn of haar haast tegen het slachtoffer aan. Hierdoor valt hij of zij ongelukkig en overlijdt. Daarbij is er geen sprake van geweld of een misdrijf.

  • 2b. Het slachtoffer is overleden door een dood door schulddelict

   U kunt als nabestaande een aanvraag indienen wanneer het slachtoffer is overleden door een dood door schulddelict. Het Schadefonds geeft tegemoetkomingen voor twee soorten dood door schulddelicten:

   • dood door schuld in verkeerszaken
   • dood door schuld in algemene zin

   Bij schuld in verkeerszaken (zoals bedoeld in artikel 6 Wegenverkeerswet 1994) gaat het om het gedrag van de verdachte. Een enkele overtreding is vaak niet voldoende om te spreken van schuld. Bijvoorbeeld: als er geen voorrang is gegeven is dat vaak niet voldoende om te spreken van schuld. Wanneer de verdachte ook nog veel te hard reed en/of alcohol dronk, is er sneller sprake van dood door schuld.

   Let op: Overleed uw echtgenoot, (geregistreerd) partner, ouder of kind op of na 1 januari 2019 door schuld in het verkeer? Dan heeft u bijna altijd recht op een schadevergoeding van de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker of van het Waarborgfonds Motorverkeer. Het Schadefonds raadt dan aan de schade eerst te verhalen bij de verzekeringsmaatschappij of het Waarborgfonds.

   Bij schuld in algemene zin (zoals bedoeld in artikel 307 Wetboek van Strafrecht) gaat het om het gedrag van de verdachte en de gebeurtenis en de omstandigheden. Voorbeelden van schuld in algemene zin kunnen zijn:

   • een koolstofmonoxidevergiftiging
   • ongelukken met vuurwapens
   • medische fouten

   Echte ongelukken zijn niet voldoende om te spreken van dood door schuld. Bij dood door schuld moet het gaan om onvoorzichtig gedrag: de verdachte kon weten dat er iets fout zou kunnen gaan, maar ging er toch mee door.

  • 3. Het geweldsmisdrijf of het dood door schulddelict vond plaats in Nederland

   Het geweldsmisdrijf of dood door schulddelict moet in Nederland zijn gebeurd. Ook als het aan boord van een Nederlands schip of vliegtuig plaatsvond, kunt u bij ons terecht. Daarnaast is het sinds april 2019 mogelijk om voor geweldsmisdrijven en dood door schulddelicten in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) een aanvraag in te dienen. Woonde het slachtoffer niet in Nederland, maar is hij of zij hier wel door het geweldsmisdrijf of dood door schulddelict overleden? Ook dan kunt u een aanvraag bij ons indienen.

   Bent u nabestaande van een slachtoffer dat is omgekomen door een misdrijf op of na 1 januari 2006 in één van de EU-landen?
   Dan kunt u via het Schadefonds een aanvraag indienen voor een uitkering uit het schadefonds van het land waar het misdrijf plaatsvond.

   Wij zorgen voor vertaling en sturen de aanvraag door aan de instantie in dat land. Op de beslissing over een uitkering hebben wij geen invloed. Ieder land heeft namelijk zijn eigen regels en procedures.

   Deze EU-landen hebben een schadefonds: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

  • 4. U of het slachtoffer had geen eigen aandeel in het geweldsmisdrijf

   U kunt alleen een tegemoetkoming van ons krijgen als u of het slachtoffer niet schuldig was aan het misdrijf. Wij kijken namelijk ook naar uw rol en de rol van het slachtoffer bij wat er gebeurd is. Als u of het slachtoffer een aandeel had in het geweldsmisdrijf is het mogelijk dat u geen uitkering krijgt. Voorbeelden zijn:

   • als u of het slachtoffer als eerste geweld heeft gebruikt
   • als u en/of het slachtoffer zich bezighield met criminele activiteiten (zoals de handel in drugs)
  • 5. De schade wordt niet op andere manier vergoed

   U krijgt alleen een uitkering van ons als de schade niet is vergoed door de dader of een verzekeringsmaatschappij. U kunt wel bij ons terecht als u nog niet weet of u geld van anderen gaat ontvangen.

   Als u uiteindelijk toch geld krijgt van de dader of de verzekeringsmaatschappij, kan het zijn dat u de uitkering van het Schadefonds moet terugbetalen. Het Schadefonds kan ook bij haar beslissing al rekening houden met de vergoeding die de dader of verzekeringsmaatschappij u moet betalen. Dan hoeft u onze uitkering niet achteraf terug te betalen.

  • 6. U dient de aanvraag binnen tien jaar in

   Uw aanvraag moet binnen tien jaar na het overlijden van het slachtoffer bij ons binnen zijn. Aanvragen die later worden ingediend, kunnen wij alleen behandelen wanneer u hier een goede reden voor opgeeft. Het is nooit mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een geweldsmisdrijf dat voor 1 januari 1973 heeft plaatsgevonden.

   Let op: Hoe langer het geleden is dat het misdrijf plaatsvond, hoe lastiger het is om gegevens van bijvoorbeeld de politie te achterhalen. Deze informatie hebben wij wel nodig voor de beoordeling van uw aanvraag. Daardoor is de kans aanwezig dat u bij een late aanvraag geen tegemoetkoming krijgt.

 • Naasten
  • 1. U bent naaste

   U kunt als naaste een aanvraag indienen wanneer u echtgenoot, (geregistreerd) partner, ouder, kind, broer of zus bent van het slachtoffer.

  • 2. Er is sprake van een opzettelijk geweldsmisdrijf

   Uw naaste is slachtoffer van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf. Dit betekent dat er met opzet geweld tegen het slachtoffer is gebruikt of hiermee is gedreigd. Denkt u hierbij aan:

   • poging tot moord/doodslag
   • lichamelijke mishandeling
   • bedreiging met geweld en/of een wapen

   Ongelukken vallen hier dus niet onder.

  • 3. Er is sprake van ernstig en blijvend letsel door het geweldsmisdrijf

   Dit kan lichamelijk en/of geestelijk (psychisch) letsel zijn. Wij vinden iets ernstig en blijvend letsel als het slachtoffer voor minstens 70% lichamelijk niet meer kan functioneren. Ook psychisch letsel kan ernstig en blijvend zijn.

   Blijvend letsel betekent dat er geen vooruitzicht is dat het letsel (of de gevolgen ervan) na verloop van tijd vermindert. De ommezwaai in het leven van het slachtoffer is van groot belang voor onze beoordeling. Het gaat er dan ook om dat het slachtoffer een lange tijd op indringende wijze last heeft van de gevolgen van het geweldsmisdrijf.

   Enkele voorbeelden hiervan zijn:

   • verlies van zicht (gehele blindheid)
   • verlamming (hoge dwarslaesie)
   • verlies van beide armen
   • hersenletsel met ernstige karakter- en gedragsveranderingen
   • derdegraadsbrandwonden over grote delen van het lichaam
   • lichamelijk of psychisch letsel waardoor het slachtoffer niet meer voor zichzelf kan zorgen
  • 4. Het geweldsmisdrijf vond plaats in Nederland

   Het geweldsmisdrijf moet in Nederland zijn gebeurd. Ook als het geweldsmisdrijf aan boord van een Nederlands schip of vliegtuig plaatsvond, kunt u bij ons terecht. Daarnaast is het sinds april 2019 mogelijk om voor geweldsmisdrijven in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) een aanvraag in te dienen. Woont u niet in Nederland, maar werd uw naaste hier wel slachtoffer van geweld? Ook dan kunt u een aanvraag bij ons indienen.

  • 5. U of het slachtoffer had geen eigen aandeel in het geweldsmisdrijf

   U kunt alleen een eenmalige uitkering van ons krijgen als u of het slachtoffer niet schuldig was aan het misdrijf. Wij kijken namelijk ook naar uw rol en de rol van het slachtoffer bij wat er gebeurd is. Als u of het slachtoffer een aandeel had in het geweldsmisdrijf is het mogelijk dat u geen uitkering krijgt.

   Voorbeelden zijn:

   • als u of het slachtoffer als eerste geweld heeft gebruikt
   • als u en/of het slachtoffer zich bezighield met criminele activiteiten (zoals drugshandel)
  • 6. De schade wordt niet op een andere manier vergoed

   U krijgt alleen een uitkering van ons als de schade niet is vergoed door de dader of een verzekeringsmaatschappij. U kunt wel bij ons terecht als u nog niet weet of u geld van anderen gaat ontvangen.

   Als u uiteindelijk toch geld krijgt van de dader of de verzekeringsmaatschappij, kan het zijn dat u de uitkering van het Schadefonds moet terugbetalen. Het Schadefonds kan ook bij haar beslissing al rekening houden met de vergoeding die de dader u moet betalen. Dan hoeft u onze uitkering niet achteraf terug te betalen.

  • 7. Het geweldsmisdrijf vond plaats op of na 1 januari 2019

   U kunt als naaste alleen een uitkering aanvragen als het geweldsmisdrijf op of na 1 januari 2019 is gebeurd.

 • Getuigen
  • 1. U bent getuige of burgerhulpverlener

   • U bent getuige wanneer u een geweldsmisdrijf heeft zien gebeuren. Of wanneer u een slachtoffer onverwachts op het plaats delict heeft aangetroffen.
   • U bent burgerhulpverlener wanneer u als burger (en dus niet als professionele hulpverlener) hulp verleent aan een slachtoffer van een geweldsmisdrijf.
  • 2. Er is sprake van een opzettelijk geweldsmisdrijf

   Het moet gaan om een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf. Dit betekent dat er met opzet geweld is gebruikt tegen het slachtoffer. Denkt u hierbij aan:

   • lichamelijke mishandeling;
   • diefstal met geweld;
   • verkrachting;
   • doodslag.

   Ongelukken vallen hier niet onder. Een voorbeeld: u verleent hulp nadat iemand plotseling onwel is geworden. Dan is dat een ongeluk, geen opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf. Ook dood door schulddelicten zijn geen opzettelijk gepleegde geweldsmisdrijven.

  • 3. U heeft ernstig psychisch letsel

   Het Schadefonds is er voor getuigen met ernstig psychisch letsel. Wij vinden psychisch letsel ernstig letsel als u meerdere keren medisch werd behandeld, het herstel lange tijd duurt/duurde of als herstel niet mogelijk is. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

   • een posttraumatische stressstoornis;
   • een angststoornis;
   • een depressie.

   Wij kijken of u in behandeling bent bij een behandelaar die voor het stellen van de diagnose een BIG-registratie of NIP-dienstmerk met Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) heeft. Dit kunt u navragen bij uw behandelaar of bekijken op www.bigregister.nl of www.psynip.nl. Bij kinderen is het voldoende als zij in behandeling zijn bij een orthopedagoog met NVO-registratie met Basisaantekening Diagnostiek (BAD).

   Bij kinderen tot 12 jaar die getuige zijn geweest van stelselmatig huiselijk geweld, vooronderstellen wij ernstig letsel. Dit betekent dat het kind niet in behandeling hoeft te zijn bij een psycholoog of psychiater om een uitkering van ons te krijgen.

  • 4. Het geweldsmisdrijf vond plaats in Nederland

   Het geweldsmisdrijf moet in Nederland zijn gebeurd. Ook als het geweldsmisdrijf aan boord van een Nederlands schip of vliegtuig plaatsvond, kunt u bij ons terecht. Daarnaast is het sinds april 2019 mogelijk om voor geweldsmisdrijven in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) een aanvraag in te dienen. Woont u niet in Nederland, maar bent u hier wel getuige geweest van geweld? Ook dan kunt u een aanvraag bij ons indienen.

   Was u getuige van geweld op of na 1 januari 2006 in één van de EU-landen?
   Dan kunt u via het Schadefonds een aanvraag indienen voor een uitkering uit het schadefonds van het land waar u getuige was. Wij zorgen voor vertaling en sturen de aanvraag door aan de instantie in dat land. Op de beslissing over een uitkering hebben wij geen invloed. Ieder land heeft namelijk zijn eigen regels en procedures.

   Deze EU-landen hebben een schadefonds: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

  • 5. U had geen eigen aandeel in het geweldsmisdrijf

   Wij kijken naar uw eigen rol in wat er is gebeurd. Voorbeelden zijn:

   • als u als eerste geweld heeft gebruikt;
   • als u de ander heeft uitgedaagd;
   • als u zich bezighoudt met criminele activiteiten (zoals de handel in drugs).

   Als u een aandeel heeft in het geweldsmisdrijf is het mogelijk dat u geen of een lagere uitkering krijgt.

  • 6. De schade wordt niet op een andere manier vergoed

   U krijgt alleen een uitkering van ons als de schade niet is vergoed door de dader of een verzekeringsmaatschappij.

   U kunt wel bij ons terecht als u nog niet weet of u geld van anderen gaat ontvangen. Als u uiteindelijk toch geld krijgt van de dader of de verzekeringsmaatschappij, kan het zijn dat u de uitkering van het Schadefonds moet terugbetalen. Het Schadefonds kan ook bij haar beslissing al rekening houden met de vergoeding die de dader u moet betalen. Dan hoeft u onze uitkering niet achteraf terug te betalen.

  • 7. U dient de aanvraag binnen tien jaar in

   Uw aanvraag moet binnen tien jaar na het geweldsmisdrijf bij ons binnen zijn. Aanvragen die later worden ingediend, kunnen wij alleen behandelen wanneer u hier een goede reden voor heeft. Het is nooit mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een geweldsmisdrijf dat voor 1 januari 1973 heeft plaatsgevonden.

   Let op: Hoe langer het geleden is dat het misdrijf plaatsvond, hoe lastiger het is om gegevens van bijvoorbeeld de politie te achterhalen. Deze informatie hebben wij wel nodig voor de beoordeling van uw aanvraag. Daardoor is de kans aanwezig dat u bij een late aanvraag geen uitkering krijgt.

Meer hulp nodig?

 • Websites van partners

  • Rechten voor slachtoffers en nabestaanden

   Als slachtoffer, naaste of nabestaande heeft u rechten. Bijvoorbeeld recht op een advocaat en recht op informatie over de dader. Op de site van Rijksoverheid vindt u alle informatie.

  • Slachtofferhulp Nederland

   Slachtofferhulp Nederland helpt u om verder te gaan na het meemaken van een geweldsmisdrijf. U kunt hier terecht voor emotionele ondersteuning en hulp bij praktische zaken.

  • Slachtofferwijzer

   Er zijn veel instanties die u kunnen helpen na het meemaken van een geweldsmisdrijf. Wilt u weten welke hulp er voor u is? Op SlachtofferWijzer.nl vindt u een overzicht van alle beschikbare hulp.

  • Openbaar Ministerie

   Komt er een strafzaak tegen de dader? Dan informeert en begeleidt het Openbaar Ministerie (OM) u tijdens de zaak. Bekijk op de website hoe een strafzaak eruit ziet en wat u kunt verwachten.

   Openbaar Ministerie
  • Politie

   De politie kan u helpen om de dader van het misdrijf op te sporen. Daarvoor doet u eerst een melding of aangifte. Op de website van de politie vindt u alle informatie over een melding, aangifte en het onderzoek.

  • Perspectief herstelbemiddeling

   Misschien wilt u contact met de dader. Bijvoorbeeld om het misdrijf te verwerken of antwoorden te krijgen op vragen. Perspectief Herstelbemiddeling kan u hierbij helpen.

   Logo Perspectief Herstelbemiddeling

  • Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (FNG)

   Is uw naaste overleden door een geweldsmisdrijf? Bij de FNG kunt u terecht voor lotgenotencontact. Ook organiseert de FNG jaarlijks een herdenkingsdag en andere lotgenotenbijeenkomsten.

   Logo FNG