Menu

In onze letsellijst staat welke tegemoetkoming past bij welk letsel. De letsellijst bestaat uit twee delen: fysiek (lichamelijk) letsel en psychisch (geestelijk) letsel. De twee soorten letsel zijn verdeeld in zes categorieën:

Categorie 1: € 1.000,-
Categorie 2: € 2.500,-
Categorie 3: € 5.000,-
Categorie 4: € 10.000,-
Categorie 5: € 20.000,-
Categorie 6: € 35.000,-

 

Heeft u psychisch letsel?

Dan kijken wij of u in behandeling bent bij een behandelaar met een BIG-registratie of NIP-dienstmerk met Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD). Dit kunt u navragen bij uw behandelaar of nakijken op www.bigregister.nl of www.psynip.nl.

Bij kinderen is het voldoende als zij in behandeling zijn bij een orthopedagoog met NVO-registratie met Basisaantekening Diagnostiek (BAD).

Als u meerdere letsels heeft

Heeft u meerdere lichamelijke of psychische letsels door het gewelds- of seksuele misdrijf? Dan kijken we naar het ergste letsel.

Wij hebben medische informatie van u nodig

Om de letselcategorie te bepalen, hebben wij medische informatie van u nodig. Bijvoorbeeld van uw (huis)arts, het ziekenhuis of uw psycholoog. Die informatie stuurt u mee met uw aanvraag. Onze beoordelaars bekijken die informatie heel precies. Zo bepalen zij de letselcategorie. Als het nodig is vragen we onze medisch adviseurs om advies.

Soms is medische informatie niet nodig

Soms is een gewelds- of seksueel misdrijf zo ernstig, dat we er altijd van uitgaan dat een slachtoffer daardoor psychisch letsel heeft. In zo’n geval is medische informatie niet nodig. Welke gewelds- of seksuele misdrijven dat zijn, staat in onderdeel 2A van de letsellijst.

Een vast bedrag voor naasten en nabestaanden

Naasten en nabestaanden van een slachtoffer van een geweldsmisdrijf kunnen een tegemoetkoming krijgen van € 5.000,-. Dat is een vast bedrag.

Welke letsellijst geldt voor u?

De letsellijst verandert regelmatig. Welke letsellijst geldt voor u? Dat is de lijst die geldig is op het moment dat u de tegemoetkoming bij ons aanvraagt.

Bekijk de letsellijst van 1 juli 2024

Bekijk oudere letsellijsten:

Om in aanmerking te komen voor een uitkering uit het Schadefonds moet uw aanvraag voldoen aan aan alle eisen uit de Wet schadefonds geweldsmisdrijven. Hoe deze eisen er precies uitzien, leest u in onze beleidsbundel.

Een tegemoetkoming aanvragen

Bent u slachtoffer van een gewelds- of seksueel misdrijf? En wilt u een tegemoetkoming bij ons aanvragen? Dan gelden een aantal voorwaarden.