U kunt op twee manieren uw aanvraag indienen: online of per post. Onderaan deze pagina kunt u het juiste formulier selecteren.

Let op!

Ook de medewerkers van het Schadefonds werken zo veel mogelijk thuis. Daarom verzoeken we u om uw aanvraag online in te dienen. Klik hier voor meer informatie.

Uw aanvraag start hier

Kies hoe u wilt aanvragen

U kunt het formulier (slachtoffer van een geweldsmisdrijf) snel een eenvoudig invullen met DigiD. Maar u kunt ook het aanvraagformulier downloaden, digitaal invullen en dan printen, of eerst printen en met de pen invullen. Hierna stuurt u het aan ons per post.

Kunt u het formulier niet printen? Neem contact met ons op, dan sturen wij u dit binnen vijf werkdagen toe.

Let op: Wilt u een aanvraag doen voor de tijdelijke regeling slachtoffers jeugdzorg? Dan heeft u een ander formulier nodig. Kies bovenaan deze pagina het formulier ‘Slachtoffer van geweld in de jeugdzorg’.

Logo DigiD
Login met DigiD en vul het formulier in
Of download het aanvraagformulier hier

Kies hoe u wilt aanvragen

U kunt het formulier (nabestaande van een geweldsmisdrijf) snel een eenvoudig invullen met DigiD. Maar u kunt ook het aanvraagformulier downloaden, digitaal invullen en dan printen, of eerst printen en met de pen invullen. Hierna stuurt u het aan ons per post.

Logo DigiD
Login met DigiD en vul het formulier in
Of download het aanvraagformulier hier

Kies hoe u wilt aanvragen

U kunt het formulier (nabestaande dood door schuld) snel een eenvoudig invullen met DigiD. Maar u kunt ook het aanvraagformulier downloaden, digitaal invullen en dan printen, of eerst printen en met de pen invullen. Hierna stuurt u het aan ons per post.

Logo DigiD
Login met DigiD en vul het formulier in
Of download het aanvraagformulier hier

Kies hoe u wilt aanvragen

U kunt het formulier (naaste van slachtoffer met ernstig en blijvend letsel) snel een eenvoudig invullen met DigiD. Maar u kunt ook het aanvraagformulier downloaden, digitaal invullen en dan printen, of eerst printen en met de pen invullen. Hierna stuurt u het aan ons per post.

Logo DigiD
Login met DigiD en vul het formulier in
Of download het aanvraagformulier hier

Kies hoe u wilt aanvragen

U kunt het formulier (aanvraag subsidie na woning- of bedrijfsoverval) snel een eenvoudig invullen met DigiD. Maar U kunt ook het aanvraagformulier downloaden, digitaal invullen en dan printen, of eerst printen en met de pen invullen. Hierna stuurt u het aan ons per post.

Logo DigiD
Login met DigiD en vul het formulier in
Of download het aanvraagformulier hier

U kunt het formulier (aanvraag vergoeding eigen risico na seksueel geweld) digitaal invullen en dan printen, of eerst printen en dan met de pen invullen. Hierna stuurt u het aan ons per post.

Download het formulier hier

Kies hoe u wilt aanvragen

U kunt het formulier (aanvraag slachtoffer jeugdzorg) snel een eenvoudig invullen met DigiD. Maar u kunt ook het aanvraagformulier downloaden, digitaal invullen en dan printen, of eerst printen en met de pen invullen. Hierna stuurt u het aan ons per post.

Let op: voeg bij uw aanvraag een bewijs toe van uw plaatsing in de instelling, het pleeggezin of de opvang. Dit kan van alles zijn. Bijvoorbeeld een voogdij-registerkaart, een bewijs van inschrijving, een vonnis, foto’s, een aangifte of adresgegevens uit die periode.

Logo DigiD
Login met DigiD en vul het formulier in
Of download het formulier hier

Kies hoe u wilt aanvragen

Was uw naaste slachtoffer van geweld in de jeugdzorg, en is hij of zij overleden in de periode tussen de aankondiging van de regeling (21 februari 2020) en de start van de regeling (1 januari 2021)? Dan kunt u als nabestaande een aanvraag doen.

U kunt het formulier (aanvraag nabestaande slachtoffer jeugdzorg) snel een eenvoudig invullen met DigiD. Maar u kunt ook het aanvraagformulier downloaden, digitaal invullen en dan printen, of eerst printen en met de pen invullen. Hierna stuurt u het aan ons per post.

Let op: voeg bij uw aanvraag een bewijs toe van uw plaatsing in de instelling, het pleeggezin of de opvang. Dit kan van alles zijn. Bijvoorbeeld een voogdij-registerkaart, een bewijs van inschrijving, een vonnis, foto’s, een aangifte of adresgegevens uit die periode.

Logo DigiD
Login met DigiD en vul het formulier in
Of download het formulier hier