Wie zijn wij?

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een eenmalige uitkering aan:

  • slachtoffers van geweldsmisdrijven die hierdoor ernstige lichamelijke en/of psychische problemen (letsel) hebben of hebben gehad
  • nabestaanden van slachtoffers van een geweldsmisdrijf of dood door schulddelict
  • naasten van slachtoffers die door een geweldsmisdrijf ernstige en blijvende lichamelijke en/of psychische problemen (letsel) hebben

Wij geven als onderdeel van de overheid een eenmalige uitkering aan slachtoffers en nabestaanden omdat wij graag erkenning geven aan slachtoffers van situaties die nooit hadden mogen gebeuren. Hiermee willen we bijdragen aan het herstel van hun vertrouwen in de samenleving.

Het Schadefonds is een zelfstandig bestuursorgaan en is opgericht in 1976. Het valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij financiert het Schadefonds en wij leggen verantwoording af aan het ministerie.

Het Schadefonds bestaat uit een Commissie van tien leden en een bureau van ruim tachtig medewerkers. De Commissie stelt ons beleid vast en beslist op bezwaarschriften. Het bureau behandelt de aanvraag, zet onderzoek uit en maakt het geldbedrag over aan de slachtoffers en nabestaanden. Ook ondersteunt het bureau de Commissie bij bezwaarzaken en vertegenwoordigt het Schadefonds bij de rechter in beroepszaken.

Nieuws

Jaarverslagen

h
h
h
Bekijk ons jaarverslag

Afgelopen jaar stond in het teken van verbetering van onze dienstverlening aan slachtoffers. Vanaf de zomer is het mogelijk om online een aanvraag in te dienen. Tegelijk maakten we het aanvraagformulier veel eenvoudiger en korter. En tegen het einde van het jaar lanceerden we een geheel vernieuwde website die veel meer is ingericht op de vragen die slachtoffers hebben.
Verder hebben we hard gewerkt om de doorlooptijd van een aanvraag terug te dringen. En dat is ook gelukt!

Lees het jaarverslag van 2018 en andere jaren

Partners van Schadefonds