Menu

Zelfstandig bestuursorgaan

Het Schadefonds is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en is opgericht in 1976. Wij voeren de Wet schadefonds geweldsmisdrijven uit. Wij worden gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid en leggen verantwoording af aan de Tweede Kamer.

Meer over wet en beleid  Bekijk de letsellijst 

Commissie en bureau

Het Schadefonds bestaat uit een Commissie en een bureau:

  • De Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven stelt ons beleid vast en beslist op bezwaarschriften. De Commissie bestaat uit tien externe en onafhankelijke leden.
  • Het bureau behandelt aanvragen en maakt de tegemoetkoming over. Ook ondersteunt het bureau de Commissie bij bezwaarzaken en vertegenwoordigt het bureau het Schadefonds bij de rechter in beroepszaken. Bij ons bureau werken ruim 100 medewerkers.

Lees meer over de Commissie  Organogram Schadefonds 

Werken bij het Schadefonds

Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s. Heb je interesse? Bekijk onze vacatures.

Bekijk ons jaarverslag

Jaarverslag 2022

2022 stond in het teken van de Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Deze regeling is 31 december 2022 gestopt. Naast deze regeling hebben ook ruim 10.000 slachtoffers van geweldsmisdrijven de weg naar het Schadefonds gevonden. Ondanks de extra drukte hebben we deze aanvragen binnen de gestelde termijn kunnen afhandelen.

Lees het jaarverslag van 2022 en andere jaren

Wij werken samen met: