Menu

Zelfstandig bestuursorgaan

Het Schadefonds is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en is opgericht in 1976. Wij worden gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid en leggen verantwoording af aan de Tweede Kamer. Het Schadefonds bestaat uit een Commissie en een bureau. De Commissie telt tien leden, bij het bureau werken ruim tachtig medewerkers.

Commissie en bureau

De Commissie stelt ons beleid vast en beslist op bezwaarschriften. Het bureau behandelt de aanvraag, zet onderzoek uit en maakt het geldbedrag over aan de slachtoffers en nabestaanden. Ook ondersteunt het bureau de Commissie bij bezwaarzaken en vertegenwoordigt het Schadefonds bij de rechter in beroepszaken.

Wet, beleid en letsellijst

Het Schadefonds heeft een eigen wet: de Wet schadefonds geweldsmisdrijven. Deze wet vormt de basis van ons beleid. Ook gebruikt het Schadefonds een letsellijst. Daarin staat hoe de hoogte van de tegemoetkoming wordt bepaald.

Meer over wet en beleid  Bekijk de letsellijst 

Commissie

Ons beleid wordt vastgesteld door de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven. De Commissie bestaat uit tien onafhankelijke leden.

Commissie

Werken bij het Schadefonds

Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s. Bent u geïnteresseerd? Bekijk hier onze vacatures en de sollicitatieprocedure.

Werken bij het Schadefonds

Jaarverslagen

Bekijk ons jaarverslag

2020 was een dynamisch jaar voor het Schadefonds. Ondanks de coronabeperkingen en het omschakelen naar thuiswerken, is het gelukt om het aantal openstaande aanvragen flink terug te dringen. Ook bereidde het Schadefonds zich voor op de uitvoering van twee nieuwe regelingen.

Lees het jaarverslag van 2020 en andere jaren

Partners van het Schadefonds