Wie zijn wij?

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een eenmalige uitkering aan:

  • slachtoffers van geweldsmisdrijven die hierdoor ernstige lichamelijke en/of psychische problemen (letsel) hebben of hebben gehad
  • nabestaanden van slachtoffers van een geweldsmisdrijf of dood door schulddelict
  • naasten van slachtoffers die door een geweldsmisdrijf ernstige en blijvende lichamelijke en/of psychische problemen (letsel) hebben

Wij geven als onderdeel van de overheid een eenmalige uitkering aan slachtoffers en nabestaanden omdat wij graag erkenning geven aan slachtoffers van situaties die nooit hadden mogen gebeuren. Hiermee willen we bijdragen aan het herstel van hun vertrouwen in de samenleving.

Het Schadefonds is een zelfstandig bestuursorgaan en is opgericht in 1976. Het valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij financiert het Schadefonds en wij leggen verantwoording af aan het ministerie.

Het Schadefonds bestaat uit een Commissie van tien leden en een bureau van ruim tachtig medewerkers. De Commissie stelt ons beleid vast en beslist op bezwaarschriften. Het bureau behandelt de aanvraag, zet onderzoek uit en maakt het geldbedrag over aan de slachtoffers en nabestaanden. Ook ondersteunt het bureau de Commissie bij bezwaarzaken en vertegenwoordigt het Schadefonds bij de rechter in beroepszaken.

Nieuws

Jaarverslagen

h
h
h
Bekijk ons jaarverslag

In 2019 meldden meer slachtoffers zich bij het Schadefonds. Hierdoor konden wij ruim vijfduizend slachtoffers een financiële tegemoetkoming geven. Ook werd de reikwijdte van het Schadefonds uitgebreid naar Caribisch Nederland. Tot slot werkten wij samen met ketenpartners aan de ontwikkeling van een nieuw slachtofferportaal. Zo kunnen slachtoffers in de toekomst de informatie van verschillende instanties op één plek vinden.

Lees het jaarverslag van 2019 en andere jaren

Partners van Schadefonds