Wie zijn wij?

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een eenmalige uitkering van een geldbedrag aan slachtoffers van geweldsmisdrijven, die hierdoor ernstig lichamelijk en/of psychisch letsel opliepen. Ook nabestaanden van slachtoffers van een geweldsmisdrijf of dood door schulddelict kunnen hiervoor bij ons terecht.

Wij geven als onderdeel van de overheid een eenmalige uitkering aan slachtoffers en nabestaanden omdat wij graag erkenning geven aan slachtoffers van situaties die nooit hadden mogen gebeuren. Hiermee willen we bijdragen aan het herstel van hun vertrouwen in de samenleving.

Het Schadefonds is een zelfstandig bestuursorgaan en is opgericht in 1976. Het valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij financiert het Schadefonds en wij leggen verantwoording af aan het ministerie.

Het Schadefonds bestaat uit een Commissie van zestien leden en een bureau van ruim tachtig medewerkers. De Commissie stelt ons beleid vast en beslist op bezwaarschriften. Het bureau behandelt de aanvraag, zet onderzoek uit en maakt het geldbedrag over aan de slachtoffers en nabestaanden. Ook ondersteunt het bureau de Commissie bij bezwaarzaken en vertegenwoordigt het Schadefonds bij de rechter in beroepszaken.

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is er voor slachtoffers

Jaarverslagen

Bekijk ons jaarverslag

Het jaar 2017 stond in het teken van het verbeteren van de dienstverlening aan slachtoffers en nabestaanden, het vergroten van de bekendheid van het Schadefonds en dan vooral bij professionals in de zorgsector, het stroomlijnen van de interne processen en het voorbereiden van wetswijzigingen.

Lees het jaarverslag van 2017 en andere jaren

Partners van Schadefonds