Menu

Zelfstandig bestuursorgaan

Het Schadefonds is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en is opgericht in 1976. Wij worden gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid en leggen verantwoording af aan de Tweede Kamer. Het Schadefonds bestaat uit een Commissie en een bureau. De Commissie telt tien leden, bij het bureau werken ruim 115 medewerkers.

Commissie en bureau

De Commissie stelt ons beleid vast en beslist op bezwaarschriften. Het bureau behandelt de aanvraag, zet onderzoek uit en maakt het geldbedrag over aan de slachtoffers en nabestaanden. Ook ondersteunt het bureau de Commissie bij bezwaarzaken en vertegenwoordigt het Schadefonds bij de rechter in beroepszaken.

Klik hier voor het organogram van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Wet, beleid en letsellijst

Het Schadefonds heeft een eigen wet: de Wet schadefonds geweldsmisdrijven. Deze wet vormt de basis van ons beleid. Ook gebruikt het Schadefonds een letsellijst. Daarin staat hoe de hoogte van de tegemoetkoming wordt bepaald.

Meer over wet en beleid  Bekijk de letsellijst 

Commissie

Ons beleid wordt vastgesteld door de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven. De Commissie bestaat uit tien onafhankelijke leden.

Commissie

Werken bij het Schadefonds

Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s. Bent u geïnteresseerd? Bekijk hier onze vacatures en de sollicitatieprocedure.

Werken bij het Schadefonds

Jaarverslagen

Bekijk ons jaarverslag

2021 was een dynamisch jaar voor het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dit jaar stond in het teken van de Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Deze regeling is gestart op 1 januari 2021 en de uitvoering werd een grotere opgave dan voorzien. Ook hebben wij stil gestaan bij het 45-jarig bestaan van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Lees het jaarverslag van 2021 en andere jaren

Partners van het Schadefonds