Menu

Kwaliteitshandvest van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het Schadefonds heeft een ISO 9001:2015 certificaat. Dit betekent dat het Schadefonds heeft aangetoond dat zij een niveau van kwaliteit heeft waarbij het slachtoffer centraal staat. Dit kunt u terug zien in de manier waarop wij werken en hoe wij met slachtoffers, nabestaanden en professionals omgaan.

Het Schadefonds:

  • behandelt aanvragen zorgvuldig, spoedig en onafhankelijk. Uiterlijk binnen 26 weken ontvangt u schriftelijk de beslissing op uw aanvraag. De eventuele uitkering maken wij uiterlijk binnen 30 dagen na het verzenden van de beslissing over.
  • communiceert duidelijk, geduldig en vriendelijk met iedereen. Wij houden er rekening mee dat emoties hoog kunnen oplopen. Hier hebben wij begrip voor en hier houden wij rekening mee.
  • streeft ernaar alle slachtoffers en nabestaanden die bij ons een aanvraag indienen telefonisch te spreken over zijn of haar aanvraag. Tijdens dit gesprek wordt er ruimte gegeven om uw verhaal te doen. Ook wordt er met u besproken hoe we uw aanvraag behandelen en of wij nog iets nodig hebben voor de beoordeling van uw aanvraag.
  • gaat vertrouwelijk om met uw persoonlijke gegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen om uw aanvraag te beoordelen. Wij geven uw gegevens nooit door aan anderen zonder uw toestemming. Ook nemen wij nooit contact op met de dader. Wij volgen de Wet bescherming persoonsgegevens en wij zijn gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onze medewerkers hebben ook een geheimhoudingsplicht.