Menu

Ons beleid

De wettelijke regels hebben wij uitgewerkt in ons beleid. Het beleid wordt vastgesteld door de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven en staat beschreven in onze beleidsbundel.

De Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

De Commissie bestaat uit tien onafhankelijke, door de minister van Justitie en Veiligheid benoemde leden. Deze onafhankelijke commissie stelt het beleid voor de eenmalige uitkeringen van het Schadefonds vast. U kunt meer lezen over de Commissie op de pagina Wie zijn de Commissieleden van het Schadefonds?.

De beleidsbundel

In de beleidsbundel staat ons beleid vastgelegd. U kunt hier lezen hoe het Schadefonds aanvragen van slachtoffers, nabestaanden en naasten beoordeelt.

Bekijk de beleidsbundel 

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). U kunt op onze website meer lezen over de Woo.

Lees meer over de Wet open overheid