Menu

Onze beleidsbundel

Wij beoordelen aanvragen voor een financiële tegemoetkoming. Hoe we dat precies doen, leest u in onze beleidsbundel.

Bekijk de beleidsbundel 

De Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

Ons beleid voor aanvragen van financiële tegemoetkomingen wordt bepaald door de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Bekijk de Wet schadefonds geweldsmisdrijven

Bekijk de Wet schadefonds geweldsmisdrijven 

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Eerder was dit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Lees meer over de Wet open overheid