Menu

We bellen u om uw aanvraag te bespreken

U kunt dan meer vertellen over uw aanvraag. Ook bekijken we samen met u of we extra informatie nodig hebben van bijvoorbeeld de politie, uw arts of behandelaar. Met die extra informatie kunnen we uw aanvraag beter beoordelen. Bellen we u niet? Dan hebben we alle informatie die we nodig hebben.

We beoordelen uw aanvraag

Als wij alle informatie hebben, dan beoordelen we of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor een tegemoetkoming. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan bepalen we ook de hoogte van het bedrag. Heeft u uw aanvraag verstuurd? Dan kunt u uw aanvraag online volgen via het Schadefondsportaal.

Welk bedrag krijgt u?

De hoogte van uw tegemoetkoming hangt af van de lichamelijke of geestelijke problemen die u hebt. Dat noemen we ‘letsel’. We gebruiken daarvoor zes letselcategorieën. Welk bedrag u krijgt, hangt af van de letselcategorie die voor u geldt. Lees meer over onze letsellijst.

U krijgt onze beslissing

Wij proberen zo snel mogelijk een beslissing te nemen op uw aanvraag. U krijgt onze beslissing altijd binnen 26 weken. Meestal krijgt u de beslissing al eerder. U krijgt de beslissing in een brief. Als u wilt, kunnen wij u ook bellen.

U ontvangt de tegemoetkoming

Krijgt u een geldbedrag? Dan staat dit bedrag binnen 30 dagen na onze beslissing op uw rekening.

Is het geld voor een kind jonger dan 18? Dan doen we het anders:

  • We zetten 80% van het geldbedrag op een beleggingsrekening. Het kind krijgt het geld op deze rekening op de 18e verjaardag.
  • We zetten 20% van het geldbedrag op de rekening van de wettelijk vertegenwoordiger (de ouders of voogd).

Let op: Krijgt u naast de tegemoetkoming ook geld van bijvoorbeeld een verzekering of van de dader? Laat dit aan ons weten.

Is uw aanvraag afgewezen?

Dan ontvangt u geen tegemoetkoming. Bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken tegen onze beslissing.