Menu

De Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven bestaat uit tien onafhankelijke, door de Minister van Justitie en Veiligheid benoemde leden. Deze onafhankelijke commissie stelt het beleid voor de eenmalige uitkeringen van het Schadefonds vast. Juristen van het Schadefonds nemen bij aanvragen namens de Commissie de beslissing over een uitkering.

Tekent een slachtoffer bezwaar aan tegen deze beslissing, dan oordeelt de Commissie zelf over het bezwaarschrift. De Commissie komt maandelijks bijeen om bezwaren van slachtoffers te behandelen.

Dhr. mr. L.C.P. Goossens
Voorzitter Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

Functie:
senior rechter/ vice-president rechtbank Arnhem

Nevenfuncties:
Docent strafrecht SSR Zutphen
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut Rotterdam

Dhr. mr. F.J. Beerling
Lid Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

Functie:
Managing partner CaC Management (consultants organisatie ontwerp & ontwikkeling)

Mevr. mr. J.R. Dierx
Lid Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

Functie:
Adviseur en registermediator MfN

Nevenfuncties:
Docent herstelbemiddeling/mediation SSR en Caleidoscoop Leergangen & The Lime Tree
Lid van de redactie tijdschrift voor Herstelrecht
Bestuurder van De Mediation Coöperatie

Mevr. mr.drs. E.A.M. Govers
Lid Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

Functie:
Lid raad van bestuur bij GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB)

Dhr. mr. R.R. Knobbout
Lid Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

Functie:
Officier van Justitie Arrondissementsparket Den Haag

Nevenfuncties:
Lid Beleggingscommissie Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Lid Sectorgroepsbestuur Rijk

Mevr. prof. dr. M. Olff
Lid Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

Functie:
Hoofd van het Center for Psychological Trauma bij de afdeling Psychiatrie van het Amsterdam UMC, locatie Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam
Directeur Onderzoek, Arq Psychotrauma Expert Group, Diemen

Nevenfuncties:
Editor-In-Chief of European Journal of Psychotraumatology (EJPT)
Lid Raad van Advies van de Stichting MH17
Bestuurslid (ex officio) of the European Society of Traumatic Stress Studies (ESTSS)
Voorzitter Stichting voor Onderzoek naar Psychosociale Stress (SOPS)
Voorzitter Global Collaboration committee (ISTSS and affiliated Societies for Traumatic Stress Studies, working towards a global organization)
Lid ISTSS Global Meeting Committee
Lid ISTSS Treatment Guidelines Committee

Mevr. mr. A.J.J.G. Schijns
Vice-voorzitter Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

Functie:
Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam
Onderzoeker VU: Promotie onderzoek naar de compensatie van misdrijfschade

Nevenfuncties:
Bestuurslid Stichting Grotius Academie
Bestuurslid Nederlandse Juristen Vereniging (NJV)
Redacteur Tijdschrift Vergoeding Personenschade
Hoofddocent Aansprakelijkheid en Verzekering Beroepsopleiding Advocatuur
Docent Grotius Academie, specialisatieopleiding Personenschade
Examinator Grotius Academie
Docent Specialisatieopleiding Advocatuur Ernstige Gewelds- en Zedenmisdrijven
Lid Kwaliteitscommissie Vereniging Letselschade Advocaten (LSA)
Mede-auteur Handboek Personenschade, ‘Aansprakelijkheid voor personen’
Lid begeleidingscommissie lopend onderzoek (RUG) ‘TrafVic’, naar de emotionele gevolgen bij nabestaanden na het overlijden van een dierbare door een verkeersongeval

Mevr. mr. A.I. van Strien
Lid commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

Functie:
Senior rechter rechtbank Rotterdam

Dhr. mr. O.P.G. Vos
Lid Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

Functie:
Bestuursrechter

Nevenfuncties:
Voorzitter van Geschillencommissie Reizen
Lid ledenraad NVVR
Lid commissie rechtspositie NVVR
Lid college van afgevaardigden Rechterlijke macht

Mevr.  S. Dijkstra PhD
Lid Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

Functie:
Psycholoog NIP
Praktijkgerichte onderzoeker, docent, spreker en coach bij Bureau Dijkstra sinds 1998