Menu

1: U heeft al een schadevergoeding gekregen

Als u een tegemoetkoming bij ons aanvraagt, vertelt u welke schadevergoeding u heeft gekregen van de dader of een verzekering. Wij trekken deze schadevergoeding van uw tegemoetkoming af.

Krijgt u een vergoeding voor al uw schade? Dan krijgt u geen tegemoetkoming van ons.

2: Bij uw aanvraag weet u nog niet of u een schadevergoeding krijgt

U vraagt uw tegemoetkoming gewoon bij ons aan.

Krijgt u een schadevergoeding van de dader na een uitspraak van de strafrechter? Dan krijgt u uw schadevergoeding van het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau). Het CJIB betaalt de tegemoetkoming terug aan ons. U krijgt het bedrag dat overblijft. U hoeft dus zelf niets aan ons te betalen. U krijgt een brief van ons waarin u leest welk bedrag u nog van het CJIB krijgt.

Als u uw schade op een andere manier vergoed krijgt, betaalt u de tegemoetkoming aan ons terug. Het kan om de hele tegemoetkoming gaan of een deel ervan. Ook in dit geval krijgt u van ons een brief.

De volgende schadevergoedingen gaan van onze tegemoetkoming af

  • Vergoeding van immateriële schade (zoals pijn en verdriet)
  • Kostenvergoeding voor medische hulp
  • Vergoeding voor het verlies van arbeidsvermogen (schade omdat u niet meer (volledig) kunt werken).

Bent u nabestaande ? Dan gaan ook de volgende vergoedingen van onze tegemoetkoming af:

  • Uitvaartkosten.
  • Derving van levensonderhoud (schade doordat u minder inkomen heeft).

Waarom verrekent het Schadefonds?