Menu

Nee, het Schadefonds betaalt niet alle schade die het slachtoffer heeft geleden door het gewelds- of seksueel misdrijf.

De tegemoetkoming van het Schadefonds is geen schadevergoeding of smartengeld. De tegemoetkoming is bedoeld als een steuntje in de rug.

Hebben nabestaanden financiële schade, bijvoorbeeld door extra kosten of als er geen inkomsten meer zijn van de overledene? Dan kunnen zij een extra vergoeding krijgen. Hiervoor hebben wij wel bewijs nodig, zoals rekeningen, loonstroken of jaaropgaven.