Menu

Aanvraag indienen
Als slachtoffer van een zedenmisdrijf, of als diens wettelijk vertegenwoordiger, kunt u een aanvraag indienen voor een uitkering uit het Schadefonds. Dit kan bij een slachtoffer dat minderjarig is ook door de wettelijk vertegenwoordiger worden gedaan. Wij beoordelen dan of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden in de Wet schadefonds geweldsmisdrijven. U moet namelijk aannemelijk maken dat u slachtoffer werd van een opzettelijk tegen u gepleegd geweldsmisdrijf. Dit staat in artikel 3 van die wet. Wij nemen telefonisch contact met u op en schrijven vervolgens in een beslissing of wij uw aanvraag afwijzen of toewijzen.

Aannemelijk maken
‘Aannemelijk’ is een juridisch begrip. Wij vragen van u dat u uw opgave onderbouwt met objectieve aanwijzingen. Dit betekent dat u uw opgave kunt onderbouwen met informatie afkomstig van een andere bron dan van uzelf. In de meeste gevallen is dit informatie uit het politieonderzoek, zoals een duidelijke en uitgebreide aangifte en eventueel de bevindingen van de politie. Als de dader veroordeeld is, vinden wij uw opgave doorgaans aannemelijk.

Ook als u geen aangifte deed kunt u een aanvraag indienen. Het kan dan echter wel lastiger voor u zijn om uw opgave aannemelijk te maken. Medische informatie kan in zo’n geval helpen uw opgave aannemelijk te maken, maar slechts in beperkte mate. Dat is anders wanneer het slachtoffer van het zedenmisdrijf jonger dan 12 jaar was. Dan kan medische informatie, bijvoorbeeld van een psycholoog, een belangrijke bijdrage leveren. Verder kunt u zelf vragen aan getuigen of aan mensen of instanties met wie u over het zedenmisdrijf gesproken heeft om op te schrijven wat zij zich daarvan nog kunnen herinneren. Meldingen die u bij de politie deed kunnen ook helpen.

Geweldsmisdrijf
Zedenmisdrijven waar kinderen jonger dan 12 jaar bij betrokken zijn, vinden wij in de meeste gevallen een opzettelijk tegen het kind gepleegd geweldsmisdrijf. Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar kijken we goed of het kind zich in een afhankelijke positie bevonden ten opzicht van de dader. Dat kan het geval zijn als het leeftijdsverschil groot is, maar ook als de dader een bepaald gezag of overwicht had over het kind. Dat kan zo zijn als de dader een leraar, arts, hulpverlener of trainer van het kind was. Ook bij volwassenen kan dit laatste betekenen dat sprake is van een geweldsmisdrijf.

Contact
Als u wilt weten of het zinvol is een aanvraag bij ons in te dienen, kunt u altijd telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. Een van onze medewerkers kan u dan verder helpen.