Menu

Acuut seksueel geweld
Het is belangrijk dat slachtoffers van seksueel geweld binnen zeven dagen hulp krijgen. Zo kunnen eventuele sporen worden veilig gesteld en wordt lichamelijk en psychisch letsel zoveel mogelijk beperkt. Slachtoffers kunnen voor deze acute hulp terecht bij een van de zestien gespecialiseerde CSG’s.

Eigen risico
Forensisch onderzoek bij een CSG is gratis. Maar de medische en psychische zorg vallen onder het verplicht eigen risico van de zorgverzekering. Vanuit zowel de CSG’s als de politiek zijn er zorgen dat slachtoffers vanwege deze financiële drempel geen (tijdige) behandeling zoeken. Daarom hebben de betrokken ministers besloten tot een pilot van één jaar, waarin het verplicht eigen risico wordt vergoed.

Pilot en vergoeding
De pilot loopt van 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021. Gedurende deze periode kunnen slachtoffers die binnen zeven dagen medische of psychische zorg krijgen van een CSG, bij het Schadefonds een vergoeding aanvragen van € 385,-. Dit bedrag staat gelijk aan het wettelijk verplicht eigen risico.

Onafhankelijk onderzoek
De betrokken ministeries willen onderzoeken of de vergoeding van het eigen risico het voor slachtoffers makkelijker maakt om hulp te zoeken. Hiervoor is een onafhankelijk onderzoekbureau ingeschakeld. Dit bureau onderzoekt ook in welke mate slachtoffers financiële drempels ervaren.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de tijdelijke regeling? Bekijk dan de pagina Vergoeding eigen risico acuut seksueel geweld.