Menu

Preventieve maatregelen
Slachtoffers van een overval lopen namelijk een grotere kans om opnieuw slachtoffer te worden van een overval. Het nemen van preventieve maatregelen kan deze kans aanzienlijk verkleinen. Preventieve maatregelen zijn bijvoorbeeld het vervangen van sloten, het aanbrengen van buitenverlichting of het plaatsen van camera’s. Alle regels en voorwaarden kunt u hier vinden.

Tegemoetkoming Schadefonds Geweldsmisdrijven
Slachtoffers van een overval, die daarbij ook ernstig lichamelijk en/of psychisch letsel oplopen, komen mogelijk ook in aanmerking voor een ‘reguliere’ financiële tegemoetkoming van het Schadefonds. Met deze tegemoetkoming erkent het Schadefonds het onrecht en leed dat slachtoffers is aangedaan. Kijk hier voor meer informatie.