De Pilot vaststellen slachtofferschap mensenhandel loopt – sinds de start op 1 januari 2018 – inmiddels al ruim een half jaar. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft in dat eerste half jaar 34 aanvragen ontvangen en twee inhoudelijke beslissingen (deskundigenbericht) genomen. Ook de eerste hoorzitting is een feit. Deze vond plaats op vrijdag 20 juli en werd gehouden met twee leden van de commissie van de pilot. Het slachtoffer kreeg de gelegenheid om uitgebreid zijn verhaal te doen. De hoorzitting werd als zeer waardevol ervaren. Ook voor andere aanvragen zijn inmiddels hoorzittingen gepland.

Uit de cijfers over het eerste half jaar blijkt dat er van de 34 ontvangen aanvragen er vijf niet in behandeling zijn genomen omdat deze niet ontvankelijk waren. Deze voldeden niet aan de formele vereisten. Verder werd 1 aanvraag ingetrokken omdat er geen contact meer was met het slachtoffer.

De meeste aanvragen zijn ingediend namens slachtoffers uit Afrika vanwege seksuele uitbuiting. Er zijn ook aanvragen ontvangen van slachtoffers uit Nederland, Vietnam, Marokko, Armenië, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Polen en Oekraïne. De slachtoffers zijn voornamelijk vrouwen, in drie zaken gaat het om een mannelijke slachtoffer. Vooralsnog is er 1 aanvraag wegens arbeidsuitbuiting geweest.

Opvallend is dat de meeste aanvragen door een advocaat zijn ingediend. Twee zijn door een hulpverlener ingediend. In de aanloop naar de pilot was juist de verwachting dat vanuit de hulpverlening veel aanvragen binnen zouden komen. Bij navraag bleek dat er vaak een hulpverlener en een advocaat betrokken is bij een cliënt, en dat dan meestal de advocaat de aanvraag indient.