Menu

Veel aanvragen en beslissingen
In 2020 ontving het Schadefonds weer veel aanvragen: 9.565. Bijna 7.000 slachtoffers, naasten en nabestaanden ontvingen een financiële tegemoetkoming. Door extra aanvragen (in totaal 11.433) te behandelen, kon het Schadefonds de opgebouwde werkvoorraad terugdringen.

Afgenomen doorlooptijd
Wettelijk gezien heeft het Schadefonds per aanvraag 26 weken de tijd om deze af te handelen. Intern hanteert het Schadefonds een doelstelling van gemiddeld 12 weken doorlooptijd per aanvraag. In 2020 heeft het Schadefonds de gemiddelde doorlooptijd teruggebracht van 17 weken (januari 2020) naar 8 weken (december 2020). Dit lukte door extra medewerkers aan te nemen.

Nieuwe regelingen
Ook heeft het Schadefonds zich voorbereid op de invoering van twee nieuwe regelingen: de Tijdelijke vergoeding eigen risico acuut seksueel geweld en de Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. De pilotregeling rondom acuut seksueel geweld is per 1 september 2020 gestart. De regeling voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg startte op 1 januari 2021.

Vooruitblik 2021
Het Schadefonds verwacht dat ook in 2021 het aantal aanvragen hoog zal blijven. Ook voor de regeling voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg komen veel aanvragen binnen. Tot slot kenmerkt 2021 het 45-jarig bestaan van het Schadefonds. In het nieuwe jaar staat het Schadefonds, samen met haar ketenpartners, stil bij deze mijlpaal.

Bekijk het jaarverslag 2020