Menu

Publiciteit
Brandpunt+ heeft een uitzending gewijd aan mensenhandel. In deze uitzending komt ook de pilot vaststellen slachtofferschap mensenhandel aan bod. De voorzitter van de commissie, de heer Knobbout, wordt hierin geïnterviewd. U kunt de uitzending bekijken op: https://www.npo3.nl/brandpuntplus.

Ook heeft het tijdschrift Journaal Vreemdelingenrecht (juni 2018, nr. 2) een artikel gepubliceerd over de multidisciplinaire benadering van slachtofferschap mensenhandel. Hierin staat de vraag centraal of het mogelijk is, los van het strafproces, om slachtofferschap mensenhandel in te schatten op basis van een multidisciplinaire benadering. In dit artikel wordt ingegaan op de materie en de opzet van de pilot.

Vragen?
Heeft u vragen over de pilot vaststellen slachtofferschap mensenhandel, dan kunt u contact opnemen met het Schadefonds Geweldmisdrijven.