Menu

Hebben wij besloten dat u geen tegemoetkoming van ons krijgt? En zijn er daarna nieuwe feiten of veranderde omstandigheden bekend geworden?

Dan kunt u een herzieningsverzoek doen. Dat betekent dat wij uw aanvraag opnieuw bekijken. Het is dan wel belangrijk dat u documenten meestuurt met informatie over de nieuwe feiten of omstandigheden.

Een voorbeeld:

U heeft geen tegemoetkoming gekregen omdat het onderzoek nog liep. Het was daardoor niet duidelijk genoeg wat er precies is gebeurd. Na het onderzoek is dat wel duidelijk. In dat geval kunt u een herzieningsverzoek doen.