Menu

Er is sprake van opzet als de dader weet dat de ander geen seksueel contact wil. Of als de dader zich bewust is van die mogelijkheid, maar neemt dit voor lief. De dader heeft in dat geval een onverschillige houding. Van opzet is in ieder geval sprake wanneer de ander ‘nee’ of ‘ik wil dit niet’ zegt en de dader gaat toch door.