Menu

Als u het niet eens bent met onze beslissing op uw aanvraag kunt u hiertegen in bezwaar gaan. Dit kan per post of digitaal. Ga hiervoor naar de pagina Bezwaar, herziening en aanvullende aanvraag. U kunt ook een brief sturen als u dat makkelijker vindt. Zorg ervoor dat wij uw bezwaar uiterlijk binnen zes weken na de datum die bovenaan de beslissing staat ontvangen.
Wij willen in elk geval weten:

  • waarom u het niet eens bent met de beslissing
  • of u een hoorzitting wilt om uw bezwaar uit te leggen
  • het kenmerk van de beslissing (deze vindt u bovenaan de brief)
  • de datum van uw brief
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Als u het niet eens bent met onze beslissing op uw bezwaar
Als u het niet eens bent met onze beslissing op uw bezwaar, kunt u in beroep gaan bij de rechter. U stuurt dan uw beroepschrift naar de rechtbank in uw woonplaats. In het beroepschrift schrijft u waarom u het niet eens bent met onze beslissing op uw bezwaar. Stuur ook een kopie van onze beslissing mee. De rechter beoordeelt uw beroepschrift. Het kan zijn dat u wordt uitgenodigd voor een hoorzitting. Als de rechter het met u eens is, dan neemt het Schadefonds opnieuw een beslissing. Wij houden hierbij rekening met de uitspraak van de rechter.