Menu

Wanneer ben ik een nabestaande?

U bent voor het Schadefonds een nabestaande als u uw echtgenoot, (geregistreerd) partner, ouder, kind, broer of zus bent verloren door geweld (bijv. moord of doodslag) of een dood door schulddelict. Meer weten? Klik hier.

Wanneer ben ik een naaste?

U kunt een aanvraag bij ons indienen als naaste als uw echtgenoot, (geregistreerd) partner, ouder, kind, broer of zus ernstig en blijvend letsel heeft door een geweldsmisdrijf. Meer weten? Klik hier.