Menu

Wat is Stichting VSSA?
Op 20 september 2019 werd de Nationale Politie aansprakelijk gesteld voor de schade van de schietpartij. Dit betekent dat zij de veroorzaakte schade moet vergoeden. Hiervoor heeft de Nationale Politie Stichting VSSA opgericht. Stichting VSSA wikkelt schadeclaims rondom het schietincident af.

Waarom moet er verrekend worden?
Het Schadefonds heeft een vangnetfunctie. Dat betekent dat het Schadefonds er alleen is voor schade die niet op een andere manier wordt vergoed. Voor de schietpartij in Alphen aan de Rijn geldt dat de schade (inmiddels) wel op een andere manier kan worden vergoed, namelijk via Stichting VSSA. Het Schadefonds vordert de eerdere tegemoetkoming dan terug. Wij noemen dit ‘verrekenen’.

Hoe wordt er verrekend?
Heeft u een schadeclaim ingediend bij Stichting VSSA? Dan vraagt Stichting VSSA u om toestemming voor gegevensuitwisseling tussen het Schadefonds en Stichting VSSA. Op die manier kan het Schadefonds nagaan of u eerder een tegemoetkoming heeft ontvangen. Is dat het geval? Dan zorgt Stichting VSSA dat de eerdere tegemoetkoming wordt ingehouden op de nieuwe schadevergoeding. U hoeft dan de eerdere tegemoetkoming niet zelf aan het Schadefonds terug te betalen.

Moet ik zelf iets doen voor de verrekening?
Nee, u hoeft alleen toestemming te geven voor gegevensuitwisseling tussen Stichting VSSA en het Schadefonds. Dit doet u door de toestemmingsverklaring van Stichting VSSA te ondertekenen. Daarna handelen het Schadefonds en Stichting VSSA de verrekening samen af. Wilt u weten hoe dit precies in zijn werk gaat? Bekijk dan de veelgestelde vragen onderaan deze pagina.

Veelgestelde vragen