Menu

Het leek allemaal wel mee te vallen. De huisarts verwijderde de glassplinters en constateerde een gekneusde pink. Jeroen deed aangifte en de zaak werd door het OM afgedaan met een strafbeschikking; Mark kreeg een boete en moest € 500,- schadevergoeding betalen.

Helaas bleef Jeroen last houden van een constant hinderlijk gevoel en zeurende pijn aan de pink. Ook was het lastig de pink te strekken en voelde de pink koud aan. In de uitoefening van zijn werk ondervond Jeroen ook hinder van zijn pink. Het typen ging minder snel en de belasting gaf pijnklachten. Het leek eerder misschien allemaal mee te vallen, het letsel was toch ernstiger dan gedacht. De huisarts verwees Jeroen door naar een handtherapeut voor verdere behandeling. Zij constateerde een gestoord bewegingspatroon in de linker pink en heeft hem daarvoor behandeld. De klachten bleven echter aanhouden.

De mishandeling had ook psychische gevolgen voor Jeroen. Hij voelde zich depressief, somber en ervoer boosheid. Ook had hij last van paniekaanvallen. Voor de behandeling van de psychische klachten is hij gedurende zeven maanden wekelijks in behandeling geweest bij een psycholoog.

In 2017 kwam Jeroen in een andere situatie in contact met Slachtofferhulp Nederland en hoorde hij over het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Hij besprak het voorval uit 2015 en de gevolgen daarvan met een medewerker. Met behulp van de medewerker Slachtofferhulp Nederland vulde hij het aanvraagformulier in en vroeg hij stukken ter onderbouwing op bij de psycholoog en de handtherapeut.

Jeroen informeerde de medewerker die hem had geholpen enige tijd later over de beslissing van het Schadefonds. Het Schadefonds kende hem een tegemoetkoming toe van € 5.000,- omdat het Schadefonds het aannemelijk vond dat hij in 2015 slachtoffer was geworden van mishandeling waardoor hij ernstig letsel opliep.

De beslissing van het Schadefonds heeft Jeroen heel goed gedaan, met name de erkenning die hij ermee kreeg. Hij voelde zich serieus genomen. Fijn dat het Schadefonds en Slachtofferhulp Nederland hem daarmee hebben kunnen helpen.