Slachtoffers van geweldsmisdrijven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen voortaan een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. De wet van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) die dat mogelijk maakt, treedt per 1 april 2019 in werking. De uitbreiding geldt voor misdrijven gepleegd op of na 1 januari 2017.

Erkenning van onrecht
Minister Dekker: “Slachtoffers van geweld verdienen onze steun. Een tegemoetkoming uit het Schadefonds is een erkenning van het onrecht dat hen is aangedaan en draagt bij aan herstel van vertrouwen.”

Vangnet voor slachtoffers
Het Schadefonds geeft een eenmalige uitkering aan slachtoffers van geweldsmisdrijven die ernstig lichamelijk of geestelijk letsel hebben opgelopen. Het is een vangnet voor slachtoffers die de schade niet op een andere manier vergoed krijgen, bijvoorbeeld van de dader.

Nabestaanden en naasten
Ook nabestaanden van slachtoffers die door een geweldsmisdrijf of dood door schulddelict zijn overleden kunnen een uitkering van het Schadefonds krijgen. Dit geldt ook voor naasten van slachtoffers die door een geweldsmisdrijf ernstig en blijvend letsel hebben opgelopen.

Terugbetaling bij vergoeding
Een uitkering uit het Schadefonds heeft geen invloed op het recht van het slachtoffer op een volledige schadevergoeding. Indien het slachtoffer alsnog een vergoeding van bijvoorbeeld de dader ontvangt, moet de uitkering worden terugbetaald aan het Schadefonds.

Meer weten?
Bekijk de informatie op www.schadefondsCN.com