Menu

Voorbereidingen
De komende maanden werkt het Schadefonds hard aan de voorbereiding van de invoering. Directeur Monique de Groot: “Het Schadefonds zal meer aanvragen ontvangen. Daar moeten we goed op voorbereid zijn. Op dit moment worden medewerkers geworven en opgeleid, zodat we straks snel en zorgvuldig de aanvragen van slachtoffers kunnen behandelen.”

Ondersteuning bij de onderbouwing
Het Schadefonds vraagt slachtoffers om bij hun aanvraag relevante informatie mee te sturen. Maar wanneer het geweld langere tijd geleden plaatsvond, is dat niet altijd makkelijk. “Wij gaan daarom slachtoffers hierin ondersteunen”, aldus Monique de Groot. “Bijvoorbeeld door hen te helpen met het opvragen van gegevens over de plaatsing in een instelling of pleeggezin. Zo hopen we de (emotionele) belasting voor slachtoffers zoveel mogelijk te beperken.”

Erkenningsmaatregelen
De financiële regeling is onderdeel van een breder pakket aan erkenningsmaatregelen voor slachtoffers van geweld in jeugdzorg. Het kabinet trof deze maatregelen naar aanleiding van het rapport ‘Onvoldoende beschermd. Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945-heden’ door Commissie De Winter. Het Schadefonds voert alleen de financiële regeling uit.

Meer informatie over de financiële regeling
Wilt u meer weten over de financiële regeling? Bekijk dan ook de pagina Tijdelijke regeling slachtoffers jeugdzorg.