Vanaf 1 januari 2018 wordt het Schadefonds Geweldsmisdrijven tijdens een pilot voor een jaar uitgebreid met de subcommissie slachtofferschap mensenhandel. Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, heeft hiervoor een tijdelijke regeling ingesteld. De commissie heeft de taak om op aanvraag een multidisciplinair deskundigenbericht uit te brengen over de aannemelijkheid van slachtofferschap in individuele zaken. In het deskundigenbericht staat of de commissie het wel of niet aannemelijk acht dat een persoon slachtoffer is van mensenhandel.

De commissie slachtofferschap mensenhandel kan een aanvraag in behandeling nemen als:

  • het slachtoffer aangifte heeft gedaan bij de politie;
  • de zaak op of na 1 januari 2018 geseponeerd is of de verdachte op of na 1 januari 2018 (al dan niet onherroepelijk) is vrijgesproken;
  • er sprake is van uitbuiting of een (voorbereidings)handeling in Nederland;
  • de aanvraag binnen 4 weken na de datum op de sepotbeslissing of de vrijspraak is ingediend.
    De voorbereidingen van de pilot zijn zo goed als gereed. Voor de kerst worden de relevante organisaties en partners per mail nader geïnformeerd.