Slachtoffers van (gewelds)misdrijven krijgen met veel organisaties te maken. Niet alleen met het Schadefonds, maar vaak ook met de politie, het Openbaar Ministerie, Slachtofferhulp Nederland en het Centraal Justitieel Incassobureau. Vanaf vandaag kunnen slachtoffers de informatie van deze organisaties op één centrale plek vinden: MijnSlachtofferzaak.

Wat is MijnSlachtofferzaak?
MijnSlachtofferzaak is een persoonlijke online omgeving. Slachtoffers kunnen hierop inloggen met DigiD. In het portaal is de volgende informatie te vinden:

  • de voortgang van de zaak;
  • berichten van de betrokken organisaties;
  • informatie over slachtofferrechten;
  • algemene informatie over de betrokken organisaties.

Het Schadefonds en MijnSlachtofferzaak
Voor een aanvraag bij het Schadefonds zijn vaak een aangifte, vonnis en andere zaken nodig. Slachtoffers kunnen deze zaken voortaan eenvoudig verzamelen via het portaal van MijnSlachtofferzaak. Zo is de aanvraag eerder compleet en kan het Schadefonds snel starten met de behandeling.

Inloggen en meer informatie
Bent u slachtoffer geworden van een misdrijf en wilt u inloggen op MijnSlachtofferzaak? Ga dan naar www.MijnSlachtofferzaak.nl en log in met uw DigiD. Meer informatie vindt u in de folder van MijnSlachtofferzaak.