Menu

Meer aandacht voor slachtofferrechten
Bij meerdere partijen is in 2019 de aandacht voor slachtofferrechten toegenomen. Wanneer slachtoffers aangifte doen bij de politie, ontvangen zij bijvoorbeeld de verklaring van rechten van het slachtoffer. Ook lanceerde Slachtofferhulp Nederland, de belangrijkste doorverwijzer voor het Schadefonds, een nieuw digitaal platform voor slachtoffers.

Betere vindbaarheid
Deze ontwikkelingen droegen bij aan een bredere naamsbekendheid van het Schadefonds. Directeur Monique de Groot: “In 2019 hebben we gemerkt dat slachtoffers ons echt beter weten te vinden. Alhoewel het verdrietig is dat er nog zoveel mensen slachtoffer worden van geweldsmisdrijven, zijn wij blij dat deze mensen wel bij ons aankloppen. Zo kunnen we hun een financieel steuntje in de rug geven.” Ook de vernieuwde website van het Schadefonds bevorderde de vindbaarheid.

Gemiddelde doorlooptijd
Met de toename van de aanvragen is ook de behandelduur (doorlooptijd) per aanvraag toegenomen. Deze is gestegen van gemiddeld 10 weken in 2018 naar gemiddeld 12 weken in 2019. De wettelijke termijn van 26 weken is niet in gevaar. De Groot: “De medewerkers van het Schadefonds werken hard om alle aanvragen binnen de wettelijke termijn van 26 weken te behandelen. Met extra menskracht en slim werken, proberen we iedereen zo snel mogelijk uitsluitsel te geven.”

Cijfers over 2019
In 2019 behandelde het Schadefonds 7.576 aanvragen. Samen met de beslissingen over verrekeningen, komt het totale aantal beslissingen uit op 8.608. Deze beslissingen leidden tot een totaal uitgekeerd bedrag van 20,2 miljoen euro. De gemiddelde tegemoetkoming per slachtoffer bedroeg 3.993 euro. Het Schadefonds ontving veruit de meeste aanvragen voor mishandeling (44%). Ook misdrijven tegen de zeden (15%) en diefstal met geweldpleging (14%) kwamen veel voor.

Doelen voor 2020
In 2020 zetten het Schadefonds en partners (de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie, het CJIB en Slachtofferhulp Nederland) verder in op onderlinge samenwerking. Zo werken de partijen aan een ketenbreed digitaal slachtofferportaal, waarin slachtoffers informatie van de verschillende instanties op één plek kunnen vinden. Het Schadefonds hoopt in 2020 de eerste slachtoffers kennis te laten maken met dit systeem.

Jaarverslag
Benieuwd naar meer cijfers en ontwikkelingen? Bekijk ons jaarverslag over 2019 voor het volledige overzicht.