Menu

Aanvraag indienen
Het digitaal indienen van een aanvraag voor een subsidie kan door in te loggen met DigiD met sms-code of met de DigiD-app en daarna een kort digitaal aanvraagformulier in te vullen. Belangrijke informatie zoals de aangifte en betaalbewijzen kunnen eenvoudig worden toegevoegd. Het Schadefonds kan vervolgens de aanvraag in behandeling kan nemen.

Tegemoetkoming Schadefonds Geweldsmisdrijven
Slachtoffers die tijdens de overval bedreigd zijn met een mes of vuurwapen of die ernstig lichamelijk en/of psychisch letsel hebben opgelopen, komen mogelijk ook in aanmerking voor een uitkering uit het reguliere Schadefonds. Met deze tegemoetkoming erkent het Schadefonds het onrecht en leed dat slachtoffers is aangedaan. Deze aanvraag kan op dit moment nog niet digitaal worden aangevraagd.

Naar verwachting is het vanaf de zomer wel mogelijk voor alle slachtoffers om hun aanvraag digitaal in te dienen bij het Schadefonds.