Slachtoffers van woning- en bedrijfsovervallen kunnen sinds 21 februari 2018 hun aanvraag voor subsidie ook digitaal indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Zij kunnen maximaal 1.000 euro subsidie ontvangen voor genomen beveiligingsmaatregelen om een volgende overval te voorkomen. De subsidie geldt voor slachtoffers die na 31 december 2015 zijn overvallen.

Het digitaal indienen van een aanvraag voor een subsidie kan door in te loggen met DigiD met sms-code of met de DigiD-app en daarna een kort digitaal aanvraagformulier in te vullen. Belangrijke informatie zoals de aangifte en betaalbewijzen kunnen eenvoudig worden toegevoegd. Het Schadefonds kan vervolgens de aanvraag in behandeling kan nemen.

Tegemoetkoming Schadefonds Geweldsmisdrijven
Slachtoffers die tijdens de overval bedreigd zijn met een mes of vuurwapen of die ernstig lichamelijk en/of psychisch letsel hebben opgelopen, komen mogelijk ook in aanmerking voor een uitkering uit het reguliere Schadefonds. Met deze tegemoetkoming erkent het Schadefonds het onrecht en leed dat slachtoffers is aangedaan. Deze aanvraag kan op dit moment nog niet digitaal worden aangevraagd.

Naar verwachting is het vanaf de zomer wel mogelijk voor alle slachtoffers om hun aanvraag digitaal in te dienen bij het Schadefonds.