Menu

Veel digitale aanvragen ontvangen
Sinds 20 juni zijn er al bijna 50 digitale aanvragen binnen. Ook heeft het Schadefonds twee aanvullende aanvragen en een digitaal bezwaarschrift ontvangen.

Liever niet digitaal?
Slachtoffers die toch liever hun aanvraag ‘op papier’ indienen, kunnen gebruikmaken van de vereenvoudigde en verkorte pdf’s van de aanvraagformulieren op onze website. Deze zijn vooralsnog alleen beschikbaar in het Nederlands. De Engelstalige en Duitstalige formulieren volgen zo snel mogelijk.

Ook maken we het voor deze groep slachtoffers makkelijker om een herzieningsverzoek, aanvullende aanvraag of bezwaarschrift in te dienen. Hiervoor hebben we drie nieuwe pdf-formulieren ontwikkeld. Deze formulieren staan ook op onze website. Aanvragen voor mensenhandel en dood door schuld kan men indienen met de reguliere formulieren voor slachtoffers en nabestaanden.

Let op: als u uw aanvraag per post indient, kunt u de voortgang van uw aanvraag (nog) niet volgen via het Schadefondsportaal.

Quickscan
In het najaar van 2018 lanceert het Schadefonds een nieuwe website waar slachtoffers, nabestaanden en professionals snel de informatie kunnen vinden die zij zoeken of nodig hebben voor het indienen van een aanvraag. Op de site komt ook een quickscan. Slachtoffers en nabestaanden kunnen hiermee – door het beantwoorden van drie vragen – snel achterhalen of het zinvol is om een financiële tegemoetkoming aan te vragen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.