Menu

Digitaal aanvragen
Slachtoffers of nabestaanden kunnen via onze website digitaal een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming, het stappenplan kan hierbij behulpzaam zijn.

Voor het indienen van de digitale aanvraag moet eerst worden ingelogd met DigiD met extra sms-controle. U verstuurt uw aanvraag en bijgevoegde documenten dan online. Ook is het mogelijk om een aanvullende aanvraag, een herzieningsverzoek of bezwaar digitaal in te dienen.

Schadefondsportaal
Als u een aanvraag digitaal indient, kunt u daarna de voortgang van uw aanvraag volgen via het Schadefondsportaal. U kunt de documenten inzien en documenten toevoegen aan uw aanvraag.