Menu

Voor wie is de regeling bedoeld?
Het gaat om minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst. Slachtoffers kunnen een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming van € 5.000. Dit is een vast bedrag. De tegemoetkoming is onderdeel van een breder pakket aan erkenningsmaatregelen. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven voert de financiële regeling uit.

Bent u slachtoffer van geweld in de jeugdzorg? Kijk dan op de website www.schadefondsjeugdzorg.nl of u aan de voorwaarden voldoet om een aanvraag in te dienen.

Aanvraag indienen
U kunt uw aanvraag digitaal (via DigiD) of per post indienen. Heeft u hulp nodig? Dan staat Slachtofferhulp Nederland voor u klaar. Ook kunt u de aanvraag laten indienen door een vertegenwoordiger. Bijvoorbeeld een familielid, vriend of advocaat.

Plaatsing in een instelling, pleeggezin of opvang
Het Schadefonds vraagt u om een bewijs van de plaatsing in een instelling, pleeggezin of opvang bij uw aanvraag mee te sturen. Dit kan van alles zijn. Bijvoorbeeld een voogdij-registerkaart, een bewijs van inschrijving, een vonnis, foto’s, een aangifte of adresgegevens uit die periode.

Behandeling van de aanvraag
Een juridisch medewerker van het Schadefonds behandelt uw aanvraag. Zijn er onduidelijkheden of is er extra informatie nodig? Dan neemt de medewerker contact met u op. Zodra uw aanvraag behandeld is, ontvangt u een brief of e-mail met de beslissing. Voor deze regeling ontvangt het Schadefonds veel aanvragen. Daarom duurt het lang voordat de behandeling van uw aanvraag start.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op de informatiepagina Tijdelijke regeling slachtoffers jeugdzorg.