Naast de reguliere taken die het Schadefonds uitvoert en die in de Wet schadefonds geweldsmisdrijven zijn neergelegd, wordt het Schadefonds regelmatig gevraagd andere regelingen uit te voeren. Om richting te geven aan de taakuitvoering heeft het Schadefonds het Afwegingskader nieuwe taken Schadefonds Geweldsmisdrijven opgesteld.

Het Afwegingskader biedt een handvat om – aan de hand van verschillende criteria – te beoordelen of een taak passend is voor het Schadefonds. Daarnaast bevat het kader ook richtlijnen over uitvoerbaarheid en verenigbaarheid van extra taken met de reguliere taak.

De vier belangrijkste basisprincipes waaraan een nieuwe taak moet voldoen, zijn:

  1. Slachtofferschap van primair een natuurlijk persoon;
  2. Beoordeling met een juridische toets /discretionaire bevoegdheid om beleid te formuleren binnen de kaders van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven of regelgeving;
  3. Geen simpele administratieve uitkering, maar een uitkering namens de overheid en de maatschappij; erkenning met een financieel component;
  4. Binnen het domein van het strafrecht.

Afwegingskader nieuwe taken Schadefonds Geweldsmisdrijven 02-02-2018