Menu

De vier belangrijkste basisprincipes waaraan een nieuwe taak moet voldoen, zijn:

  1. Slachtofferschap van primair een natuurlijk persoon;
  2. Beoordeling met een juridische toets /discretionaire bevoegdheid om beleid te formuleren binnen de kaders van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven of regelgeving;
  3. Geen simpele administratieve uitkering, maar een uitkering namens de overheid en de maatschappij; erkenning met een financieel component;
  4. Binnen het domein van het strafrecht.

Afwegingskader nieuwe taken Schadefonds Geweldsmisdrijven 02-02-2018