Menu

De tegemoetkoming voor naasten is voor naasten van een slachtoffer van een misdrijf met geweld. Heeft het slachtoffer door het misdrijf lichamelijke of geestelijke problemen (letsel) gekregen die waarschijnlijk nooit meer overgaan? Dan kunt u als naaste een tegemoetkoming van € 5.000 aanvragen.

Een getuige van een misdrijf met geweld is zelf slachtoffer. U bent getuige als u een misdrijf met geweld heeft zien gebeuren. Heeft u daardoor zware geestelijke problemen (letsel) gekregen? Dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen. De hoogte hangt af van de ernst van uw letsel. Als getuige hoeft u het slachtoffer niet persoonlijk te kennen.

Wat is een naaste?
Iemand is slachtoffer geworden van een misdrijf met geweld. U bent naaste als u:

  • echtgenoot of (geregistreerd) partner van het slachtoffer bent
  • een ouder, kind, (half)broer of (half)zus van het slachtoffer bent
  • een ander familielid bent dat leeft van de inkomsten van het slachtoffer
  • adoptie- of pleegouder/kind van het slachtoffer bent en leeft van de inkomsten van het slachtoffer
  • iemand anders bent die in hetzelfde gezin woont als het slachtoffer of leeft van de inkomsten van het slachtoffer