Menu

De tegemoetkoming voor naasten wordt gegeven voor het leed dat men ondervindt doordat een naaste ernstig gewond raakt. Een geweldsmisdrijf is niet alleen aangrijpend voor het slachtoffer zelf, het wijzigt ook het leven van diens naaste. Het letsel van het eigenlijke slachtoffer staat centraal. Is het letsel van het slachtoffer ernstig en blijvend? Dan heeft de naaste recht op een vast bedrag van € 5.000.

Dat is bij een getuige anders: die is zelf slachtoffer. De getuige loopt namelijk zelf psychische problemen op door het meemaken van (de directe gevolgen van) een geweldsmisdrijf. Bij de tegemoetkoming voor de getuige wordt dan ook het eigen letsel beoordeeld en is de hoogte van de tegemoetkoming afhankelijk van de ernst van dit letsel. Ook hoeft de getuige het slachtoffer niet persoonlijk te kennen.