Menu

Dit kan invloed hebben op de beoordeling van uw schadeclaim door Stichting VSSA. Ook betekent dit dat het Schadefonds de eerdere tegemoetkoming bij u zal terugvorderen. U moet de tegemoetkoming van het Schadefonds dan zelf terugbetalen.