Menu

Ja. Het Schadefonds geeft alleen een uitkering voor uitvaartkosten die niet zijn vergoed door bijvoorbeeld de dader of een uitvaartverzekering. Wij vergoeden maximaal € 7.500 voor de uitvaartkosten van een overleden slachtoffer, ook als de kosten eigenlijk hoger zijn. Het is belangrijk dat u de uitvaartkosten kunt aantonen.

Uitvaartkosten zijn alle kosten die zijn gemaakt voor de begrafenis of crematie van het overleden slachtoffer. Zoals de kosten voor de uitvaartonderneming, de koffietafel en de grafsteen of urn.

Onder onze uitkering vallen ook de extra kosten die gemaakt worden als de overledene in het buitenland begraven wordt. Dit kan gaan om de kosten voor het overbrengen van de overledene naar het buitenland en de reis- en verblijfskosten van maximaal twee familieleden.

Wij vergoeden ook reis- en verblijfskosten van maximaal twee familieleden van de overledene als zij voor de uitvaart naar het buitenland gaan of vanuit het buitenland overkomen.