Menu

Bent u niet tevreden over onze reactie op uw klacht? Dan kunt u uw klacht doorgeven aan de Nationale Ombudsman. Doe dit binnen een jaar nadat u onze reactie heeft gekregen.

Dat kan op www.nationaleombudsman.nl.

U kunt ook een brief sturen naar de ombudsman. Zet in uw brief:

  • uw naam en adres
  • dat uw klacht gaat over het Schadefonds Geweldsmisdrijven
  • een omschrijving van uw klacht aan ons
  • hoe u uw klacht heeft doorgegeven aan ons
  • onze reactie op uw klacht

Stuur uw brief naar:

Nationale Ombudsman
Antwoordnummer 10870
2501 WB DEN HAAG
Tel: 0800 – 33 55 555 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur)