Menu

Voor de beoordeling van een aanvraag hebben wij objectieve informatie nodig van politie of Openbaar Ministerie over het misdrijf. Wij kijken of we het aannemelijk vinden dat iemand slachtoffer is geworden van een geweldsmisdrijf.

Het gaat ons dus niet om waarheidsvinding. Centraal staat slachtofferschap, niet daderschap. De informatie van politie of OM moet ons voldoende inzicht geven over de aanleiding, toedracht en omstandigheden van het misdrijf. Deze stukken delen we niet met derden (ook niet met het slachtoffer), tenzij we hiervoor toestemming krijgen.

Daarnaast hebben wij medische informatie nodig van een arts of behandelaar over het opgelopen psychische of lichamelijke letsel van het slachtoffer. Dit is noodzakelijk om de hoogte van de uitkering te bepalen. Meer informatie hierover vindt u in onze letsellijst.