Menu

Na het verzenden van het aanvraagformulier krijgt u meteen het kenmerknummer van uw aanvraag te zien. Ook kunt u de ingediende aanvraag downloaden als pdf-bestand. In dit pdf-bestand staat ook het kenmerknummer. Als u dit nummer gebruikt in uw communicatie met het Schadefonds, kunnen wij u sneller van dienst zijn. Enkele dagen na het indienen van de digitale aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging van ons per post.

Het kan voorkomen dat u na het versturen van de digitale aanvraag het volgende bericht krijgt: “Uw aanvraag is door ons nog niet ontvangen. Dit zal met enige vertraging nog wel gebeuren. U ontvangt dan van ons een schriftelijke ontvangstbevestiging met vermelding van het zaaknummer. Op uw verzoek sturen wij dan alsnog een kopie van het ingevulde formulier.”

Het is belangrijk dat u zelf in de gaten houdt of u een ontvangstbevestiging ontvangt. Is dit niet het geval, neem dan even contact met ons op zodat wij voor u kunnen kijken of uw aanvraag is binnengekomen.