Menu

Ja, dat kan. Goed om te weten:

  • U krijgt alleen een tegemoetkoming van ons, als u geen vergoeding krijgt van de dader of van een verzekering.
  • Het is belangrijk dat u kunt bewijzen dat u kosten heeft betaald voor de begrafenis of crematie van het slachtoffer.
  • U krijgt maximaal € 7.500. Ook als de kosten voor de begrafenis of crematie eigenlijk hoger waren.

Wat zijn uitvaartkosten?

Uitvaartkosten zijn alle kosten die u heeft betaald voor de begrafenis of crematie van het slachtoffer. Bijvoorbeeld de kosten voor:

  • de uitvaartonderneming
  • de koffietafel
  • de grafsteen of urn

Extra kosten

Wordt de overledene in het buitenland begraven? Dan geldt de tegemoetkoming ook voor de extra kosten. Bijvoorbeeld voor:

  • het overbrengen van de overledene naar het buitenland
  • de reis en het hotel van maximaal twee familieleden als zij voor de begrafenis naar het buitenland gaan
  • de reis en het hotel van maximaal twee familieleden als zij voor de begrafenis vanuit het buitenland naar Nederland komen.