Menu

Wij begrijpen dat u door het overlijden van uw naaste, er geen inkomsten meer zijn van de overledene. Toch betalen we niet alle schade die u daardoor heeft.

U krijgt een tegemoetkoming van ons, als u geen vergoeding krijgt van de dader of van een verzekering. Het is wel belangrijk dat u kunt bewijzen dat u geen inkomsten meer heeft van de overledene.

Wie kan als nabestaande een tegemoetkoming aanvragen?

  • de (on)getrouwde partner van de overledene
  • de minderjarige kinderen waar de overledene voor zorgde
  • de meerderjarige kinderen (18-20 jaar) die een voltijds studie volgen die de overledene (voor een deel) betaalde

De tegemoetkoming is een bedrag tussen € 5.000 en € 25.000. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van:

  • het inkomen van de overledene
  • het inkomen van de (on)getrouwde partner
  • of u de partner of het kind van de overledene bent
  • de leeftijd van het kind