Menu

Ja, het Schadefonds is er ook voor u. Bent u getuige geweest van een geweldsmisdrijf en heeft u daardoor ernstige psychische (geestelijke) problemen? Dit noemen we ‘letsel’. Dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen.

Voorbeelden van psychisch letsel zijn:

  • een psychisch trauma
  • straatangst
  • een depressie
  • een fobie of extreme angst

Uw geestelijke problemen moeten een gevolg zijn van het geweldsmisdrijf. Om dat te beoordelen, hebben we informatie van uw arts of behandelaar nodig. Bijvoorbeeld een brief of een behandelplan waarin staat:

  • welk problemen u heeft;
  • waardoor de problemen zijn ontstaan;
  • hoe u wordt behandeld.

We vinden het belangrijk dat uw behandelaar deskundig is

Daarom bekijken we of u in behandeling bent bij een behandelaar met een BIG-registratie of NIP-dienstmerk met Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD). Dit kunt u navragen bij uw behandelaar of nakijken op www.bigregister.nl of www.psynip.nl

Bij kinderen is het voldoende als zij in behandeling zijn bij een orthopedagoog met NVO-registratie met Basisaantekening Diagnostiek (BAD).