Menu

Als wij uw aanvraag binnen krijgen, dan kijken we eerst of alle informatie erin staat. Daarna krijgt u van ons een brief waarin staat dat we uw formulier hebben ontvangen. Dat is de ontvangstbevestiging.

We bellen u om uw aanvraag te bespreken

kunt dan meer vertellen over uw aanvraag. Ook bekijken we samen met u of we extra informatie nodig hebben van bijvoorbeeld de politie, uw arts of behandelaar. Met die extra informatie kunnen we uw aanvraag beter beoordelen. Bellen we u niet? Dan hebben we alle informatie die we nodig hebben.

We beoordelen uw aanvraag

Als wij alle informatie hebben, dan beoordelen we of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor een financiële tegemoetkoming. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan bepalen we ook de hoogte van het bedrag. Hebt u uw aanvraag online verstuurd? Dan kunt u uw aanvraag online volgen.

U krijgt onze beslissing

Wij proberen zo snel mogelijk een beslissing te nemen over uw aanvraag. U krijgt onze beslissing meestal binnen 26 weken. U krijgt de beslissing in een brief. Als u wilt, kunnen wij u ook bellen.

U krijgt uw tegemoetkoming

Krijgt u een tegemoetkoming van ons? Dan staat dit bedrag binnen 30 dagen na onze beslissing op uw rekening.
Is het bedrag voor een kind jonger dan 18 jaar? Dan maken wij 80 procent van het bedrag over op een beleggingsrekening. Dit bedrag is beschikbaar op de 18e verjaardag van het kind. De overige 20 procent van het bedrag maken wij over naar de rekening die de wettelijk vertegenwoordiger heeft doorgegeven.

Let op!

Als u na uw tegemoetkoming van het Schadefonds nog geld krijgt van bijvoorbeeld een verzekering of van de dader, dan moet u dit aan het Schadefonds doorgeven.

Is uw aanvraag afgewezen?

Dan krijgt u geen tegemoetkoming van het Schadefonds. U kunt bezwaar maken tegen onze beslissing. Lees hier hoe u dat kunt doen.