Menu

Het Schadefonds moet (als onderdeel van de overheid) binnen een bepaalde tijd een beslissing nemen op aanvragen en bezwaarschriften. Als wij dit niet binnen de tijd doen die in de wet staat, heeft u recht op een vergoeding. Dit heet recht op dwangsom.

Beslistermijn voor uw aanvraag
Het Schadefonds neemt uiterlijk binnen 26 weken een beslissing op uw aanvraag. In sommige gevallen hebben wij meer tijd nodig en stellen we deze termijn uit. Bijvoorbeeld als wij meer informatie nodig hebben om uw aanvraag te beoordelen. Wij laten u dit dan weten.

Beslistermijn voor uw bezwaarschrift
Het Schadefonds neemt uiterlijk binnen 12 weken een beslissing op uw bezwaar. Deze 12 weken begint te lopen vanaf het moment dat de termijn om in bezwaar te gaan voorbij is (dat is zes weken na de datum die op de beslissing staat). Tijd die u van ons kreeg om bijvoorbeeld zelf informatie op te sturen, telt niet mee voor de termijn. Met de aangegeven 12 weken is er rekening gehouden met uitstel van zes weken waar wij gebruik van mogen maken. Als wij gebruik maken van de zes weken uitstel, dan laten wij u dit weten. Meestal wordt dit al aangegeven in de ontvangstbevestiging.

De beslistermijn is voorbij
Als u nog geen beslissing van ons heeft gekregen binnen de beslistermijn, dan kunt u ons ‘in gebreke stellen’. Dit kunt u doen met dit formulier (deze link leidt naar Rijksoverheid.nl). Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar:

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Postbus 71
2501 CB  DEN HAAG

Nadat wij uw formulier hebben ontvangen, hebben wij twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Heeft u na twee weken nog geen beslissing van ons ontvangen, dan heeft u recht op een vergoeding (een dwangsom):

  • voor elke dag dat de beslistermijn is overschreden
  • voor maximaal 42 dagen
  • de dwangsom is maximaal € 1.260,-

U kunt ook via de rechter een beslissing vragen. Het is dan niet nodig om eerst bezwaar te maken bij het Schadefonds. Als de rechter u gelijk geeft (uw beroep gegrond verklaart), dan moeten wij alsnog binnen 2 weken een beslissing nemen.
De regels hierover staan in de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen.