Menu

Wij zijn een onderdeel van de overheid. Daarom moeten wij binnen een bepaalde tijd een beslissing nemen over uw aanvraag. Of over uw bezwaar. Doen wij dat niet? Dan moeten wij u een vergoeding betalen. Dat heet een dwangsom.

Wanneer moeten wij beslissen over uw aanvraag?

Wij nemen binnen 26 weken een beslissing over uw aanvraag. Soms hebben we meer tijd nodig. Bijvoorbeeld als uw zaak ingewikkeld is. Of als we extra informatie nodig hebben. Dan krijgt u hierover een brief van ons.

Wanneer moeten wij beslissen over uw bezwaar?

Wij nemen binnen 12 weken een beslissing over uw bezwaar. Deze periode begint 6 weken na de datum van de beslissing waar u bezwaar tegen hebt gemaakt. Wij kunnen deze periode verlengen met 6 weken. Doen we dat? Dan krijgt u daarover een brief van ons.

Wat moet ik doen als ik niet op tijd een beslissing heb gekregen?

Hebt u binnen de wettelijke periode geen beslissing van ons gekregen? Dan kunt u ons ‘in gebreke stellen’. Dat betekent dat u ons laat weten dat wij iets niet goed hebben gedaan.

Dit moet u doen
U vult dit formulier in.
U stuurt het ingevulde formulier naar:

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Wat gebeurt er dan?

Nadat wij uw formulier hebben gekregen, hebben wij 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen.

Heeft u na 2 weken nog geen beslissing van ons ontvangen? Dan heeft u recht op een vergoeding (dwangsom). Deze vergoeding:

  • krijgt u voor elke dag die u moet wachten op onze beslissing
  • krijgt u voor maximaal 42 dagen
  • is maximaal € 1.260,-.

Via de rechter

U kunt ook via de rechter om een beslissing vragen. U hoeft dan niet eerst bezwaar te maken bij het Schadefonds.

Als de rechter u gelijk geeft, dan moeten wij alsnog binnen 2 weken een beslissing nemen.

Wat staat er in de wet?

De regels hierover staan in de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen.