Menu

Er zijn een aantal voorwaarden waar een slachtoffer, nabestaande of naaste aan moet voldoen. Informatie hierover vindt u op de pagina’s Slachtoffer, Nabestaande en Naaste.

Slachtoffers van geweldsmisdrijven die hierdoor ernstig lichamelijk en/of psychisch letsel hebben opgelopen, kunnen bij ons een aanvraag indienen. Ook naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel, en nabestaanden van slachtoffers van geweldsmisdrijven kunnen bij ons een aanvraag indienen.

Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn:

  • diefstal met geweld
  • bedreiging met een wapen
  • mishandeling
  • huiselijk geweld
  • seksueel misbruik
  • stalking

Voorbeelden van ernstig letsel zijn:

  • een gebroken been of arm waarbij een operatie nodig was
  • het verlies van een oog
  • een posttraumatische stressstoornis

Slachtofferhulp Nederland biedt kosteloos emotionele, praktische en juridische hulp. Zij kunnen het slachtoffer ook helpen met het indienen van de aanvraag als dit u beter uitkomt.