Er zijn een aantal voorwaarden waar een slachtoffer of nabestaande aan moet voldoen. Informatie hierover vindt u op de pagina slachtoffer of nabestaande.

Slachtoffers van geweldsmisdrijven die hierdoor ernstig lichamelijk en/of psychisch letsel hebben opgelopen, kunnen bij ons een aanvraag indienen. Ook nabestaanden van moord, doodslag of dood door schuld, kunnen bij ons een aanvraag indienen.

Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn:

  • diefstal met geweld
  • bedreiging met een wapen
  • mishandeling
  • huiselijk geweld
  • seksueel misbruik
  • stalking

Voorbeelden van ernstig letsel zijn:

  • een gebroken been of arm waarbij operatie nodig was
  • blijvend verlies van reuk en/of smaak
  • het verlies van een oog
  • een posttraumatische stressstoornis

Slachtofferhulp Nederland biedt kosteloos emotionele, praktische en juridische hulp. Zij kunnen het slachtoffer ook helpen met het indienen van de aanvraag als dit u beter uitkomt.