Menu

Wanneer kan ik iemand doorverwijzen naar het Schadefonds?
Slachtoffers van geweldsmisdrijven die hierdoor ernstig lichamelijk of psychisch letsel hebben opgelopen, kunnen bij ons een aanvraag indienen. Dat geldt ook voor naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel en voor nabestaanden van slachtoffers van geweldsmisdrijven.

Houd er rekening mee dat er enkele voorwaarden gelden voor een tegemoetkoming voor een Slachtoffer, Nabestaande en Naaste.

Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn:

  • Diefstal met geweld
  • Bedreiging met een wapen
  • Mishandeling
  • Huiselijk geweld
  • Seksueel misbruik
  • Stalking

Voorbeelden van ernstig letsel zijn:

  • Een gebroken been of arm waarbij een operatie nodig was
  • Het verlies van een oog
  • Een posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Slachtofferhulp Nederland biedt kosteloos emotionele, praktische en juridische hulp. Zij kunnen het slachtoffer ook helpen met het indienen van de aanvraag.