Menu

Ja, u kunt een tegemoetkoming aanvragen als u alleen psychische (geestelijke) problemen heeft door het gewelds- of seksueel misdrijf. Dit noemen we ‘letsel’. Het letsel moet dan wel ernstig zijn.

Bijvoorbeeld:

  • een psychisch trauma
  • straatangst
  • een depressie
  • een fobie of extreme angst

Uw letsel moet een gevolg zijn van het gewelds- of seksueel misdrijf. Om dat te beoordelen, hebben we informatie van uw arts of behandelaar nodig. Bijvoorbeeld een brief of een behandelplan waarin staat:

  • welke problemen u heeft
  • waardoor ze zijn ontstaan
  • hoe u wordt behandeld

We vinden het belangrijk dat uw behandelaar deskundig is

Daarom bekijken we of uw behandelaar een BIG-registratie heeft, of een NIP-dienstmerk met Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD). Dit kunt u navragen bij uw behandelaar, of nakijken op www.bigregister.nl of www.psynip.nl/registraties/

Bij kinderen is het voldoende als zij in behandeling zijn bij een orthopedagoog met NVO-registratie met Basisaantekening Diagnostiek (BAD).

Soms is extra informatie niet nodig

Bij sommige geweldsmisdrijven gaan wij er altijd van uit dat u ernstig letsel heeft. Bijvoorbeeld bij:

  • verkrachting of langdurig seksueel misbruik
  • huiselijk geweld over een langere periode

U hoeft dan niet naar een psycholoog of psychiater om een tegemoetkoming van ons te krijgen.