Menu

Ja, u kunt een tegemoetkoming aanvragen als u alleen psychische (geestelijke) problemen heeft door het geweldsmisdrijf. Dit noemen we ‘letsel’. Het letsel moet dan wel ernstig zijn.

Bijvoorbeeld:

  • een psychisch trauma
  • straatangst
  • een depressie
  • een fobie of extreme angst

Uw letsel moet een gevolg zijn van het geweldsmisdrijf. Om dat te beoordelen, hebben we informatie van uw arts of behandelaar nodig. Bijvoorbeeld een brief of een behandelplan waarin staat:

  • welke problemen u heeft
  • waardoor ze zijn ontstaan
  • hoe u wordt behandeld

We vinden het belangrijk dat uw behandelaar deskundig is

Daarom bekijken we of uw behandelaar een BIG-registratie heeft, of een NIP-dienstmerk met Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD). Dit kunt u navragen bij uw behandelaar, of nakijken op www.bigregister.nl of www.psynip.nl/registraties/

Bij kinderen is het voldoende als zij in behandeling zijn bij een orthopedagoog met NVO-registratie met Basisaantekening Diagnostiek (BAD).

Soms is extra informatie niet nodig

Bij sommige geweldsmisdrijven gaan wij er altijd van uit dat u ernstig letsel heeft. Bijvoorbeeld bij:

  • aanranding of verkrachting
  • huiselijk geweld over een langere periode
  • bedreiging met een mes of vuurwapen

U hoeft dan niet naar een psycholoog of psychiater om een tegemoetkoming van ons te krijgen.