Menu

Ja, dat kan. Het slachtoffer kan u toestemming geven (machtigen) om de tegemoetkoming aan te vragen. U bent dan de gemachtigde. Als wij iets over de aanvraag willen vragen of vertellen, dan nemen wij contact op met u.

Het slachtoffer kan u als gemachtigde op het aanvraagformulier invullen. Het slachtoffer moet wel zelf het formulier ondertekenen.

Heeft het slachtoffer de tegemoetkoming al aangevraagd? Ook dan kunt u nog gemachtigd worden. Het slachtoffer stuurt dan een brief naar ons. Daarin staat:

  • naam slachtoffer
  • adres, e-mail en telefoonnummer slachtoffer
  • uw naam
  • uw adres, e-mail en telefoonnummer
  • dat u namens het slachtoffer de tegemoetkoming aanvraagt
  • de handtekening van het slachtoffer

Ons adres is:

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Postbus 71
2501 CB Den Haag