Menu

De verrekening gaat als volgt:

– U dient een schadeclaim in bij Stichting VSSA.
– U ontvangt van Stichting VSSA een toestemmingsverklaring voor uitwisseling van gegevens tussen Stichting VSSA en het Schadefonds. Deze ondertekent u.
– Stichting VSSA laat aan het Schadefonds weten dat u zich bij hen heeft gemeld.
– Het Schadefonds stuurt Stichting VSSA een kopie van de beslissing op uw eerdere aanvraag.
– Het Schadefonds neemt op basis van deze beslissing een verrekeningsbeslissing.
– Stichting VSSA houdt het bedrag van de eerdere tegemoetkoming in op de schadevergoeding.